Thứ hai, 24/06/2024 | 13:38 GMT+7

Công ty điện lực Gia Lai tăng cường tiết kiệm điện

16/10/2011

Nhờ triển khai và thực hiện tốt các văn bản về tiết kiệm của Chính phủ và ngành điện, ước tính trong năm 2011, sản lượng điện năng toàn tỉnh Gia Lai tiết kiệm được 6.300.965 triệu kWh, đạt 110,26% so với kế hoạch giao.

Thực hiện chủ trương tiết kiệm điện, trong thời gian qua, các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực sự vào cuộc trong việc tiết kiệm điện sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu hụt điện năng.  
 

7779cc2ef_gia_lai.gif

PC Gia Lai tuyên truyền tiết kiệm điện đến tận hộ gia đình

Năm 2011, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã phối hợp với sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn nghiêm chỉnh thực hiện việc tiết kiệm điện; kiểm tra, lập kế hoạch tiết kiệm điện, phổ biến các nội dung tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện, kiểm tra liên ngành đối với các đối tượng sử dụng điện như chiếu sáng công cộng, khách sạn, nhà hàng, cơ quan công sở. Ngoài các biện pháp trên, PC Gia Lai còn tiến hành đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các báo, đài, tờ rơi, pa nô, băng rôn; phổ biến thông tin giáo dục, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen trong sử dụng điện, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Cụ thể, PC Gia Lai đã làm việc và vận động 12 khách hàng lớn (khách hàng sử dụng trên 100.000 kWh/tháng) sắp xếp lại thời gian sản xuất một cách hợp lý để đảm bảo sản lượng điện tiêu thụ không vượt mức đã thoả thuận; phát hành 120.000 thư ngỏ vận động khách hàng sử dụng tiết kiệm; vận động khách hàng cắt giảm 50% lượng đèn quảng cáo, trang trí của các cơ sở dịch vụ thương mại, hệ thống chiếu sáng vườn hoa, công viên. Các Điện lực trực thuộc cũng đã làm việc với các đội công trình đô thị, các phòng chức năng của huyện, thị xã, thành phố để nghiêm túc thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo biên bản cam kết với các Điện lực. Đơn vị quản lý điện chiếu sáng các địa phương đã chủ động thay thế các bóng đèn chiếu sáng thuỷ ngân bằng đèn Natri tiết kiệm điện, giảm bớt thời gian chiếu sáng và số lượng đèn trang trí, khống chế tự động thời gian đóng cắt điện và thực hiện chiếu sáng so le… Kết quả, tại nhiều địa phương, đặc biệt là TP Pleiku, việc giảm bớt thời gian chiếu sáng cho hệ thống chiếu sáng đường phố, vườn hoa, công viên đã được thực hiện nghiêm túc; PC Gia lai đã triển khai bán được 5.993 bóng đèn compact tiết kiệm điện.

PC Gia Lai còn phối hợp với nhà sản xuất bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời (NLMT) phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và qua các kênh giao tiếp khách hàng nội dung chương trình và chính sách hỗ trợ cho khách hàng sử dụng bình đun nước nóng bằng NLMT; thực hiện công tác quảng bá tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, tờ rơi và trưng bày bình nước nóng NLMT tại trụ sở làm việc các đơn vị Điện lực. Trong năm 2010, toàn tỉnh Gia Lai đã bán được 294 bình nước nóng NLMT.

Nhờ triển khai và thực hiện tốt các văn bản về tiết kiệm của Chính phủ và ngành điện, ước tính trong năm 2011, sản lượng điện năng toàn tỉnh Gia Lai tiết kiệm được 6.300.965 triệu kWh, đạt 110,26% so với kế hoạch giao.

Theo Tổng công ty Điện lực Miền Trung