Thứ năm, 29/02/2024 | 11:49 GMT+7

Điện lực Trà Vinh tiết kiệm được 2,29 triệu kWh điện trong tháng 9

11/10/2022

Tháng 9/2022, Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) tiết kiệm được 2,29 triệu kWh điện, đạt 110,05% kế hoạch tháng. Lũy kế 09 tháng, Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm điện được 20,85 triệu kWh.

Hiểu rõ vai trò của việc tiết kiệm năng lượng, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Trà Vinh luôn chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện năng. Kết quả, trong tháng 9/2022, Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm được 2,29 triệu kWh điện, đạt 110,05% kế hoạch tháng, tất cả 09 Điện lực trực thuộc đều đạt, vượt kế hoạch tháng.
Nhân viên Điện lực  hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả (Ảnh: PC Trà Vinh)
Trong tháng 9, đối tượng hành chính sự nghiệp tại Trà Vinh tiết kiệm 56.863 kWh điện; chiếu sáng công cộng tiết kiệm 17.421 kWh điện; ánh sáng sinh hoạt - kinh doanh dịch vụ tiết kiệm tiết kiệm 1.297.585 kWh; Doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm 917.770 kWh.
Lũy kế 09 tháng, Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm được 20,85 triệu kWh điện, đạt 110% kế hoạch 09 tháng và đạt 84,13% kế hoạch năm (24,78 triệu kWh), tất cả 09 Điện lực huyện, thị xã và thành phố đều đạt, vượt kế hoạch 09 tháng năm 2022 của Công ty giao.
Con số điện năng mà PC Trà Vinh đã tiết kiệm được là thành quả của sự phối hợp giữa PC Trà Vinh và các cơ quan ban ngành trong việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm điện. Trong đó, việc triển khai các chương trình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm đến các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, trường học và toàn thể người dân trên địa bàn là giải pháp trọng tâm.
PC Trà Vinh cho biết, các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế cho người dân và giảm áp lực về nguồn cung cho ngành điện mà còn góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho người dân, giúp người dân chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tạo sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng dân cư góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Minh Khuê