Thứ năm, 30/05/2024 | 16:11 GMT+7

Hội nghị quốc tế về Con đường hướng tới nguồn sáng ít Cacbon - Định hướng tương lai điễn ra tại New Delhi, Ấn Độ từ ngày 01/4/2009 đến 03/4/2009.

03/04/2009

Tham gia Hội nghị, phía Việt Nam có đại diện của Văn phòng Tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương, Công ty Điện lực 1 và Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng đông.

Hội nghị tập trung vào vấn đề quốc tế rất được quan tâm hiện nay đó là phát triển và phổ biến đèn huỳnh quang compact và thay thế dần bóng đèn sợi đốt tại các quốc gia.

 

Các đại diện từ nhiều quốc gia đã mang đến hội nghị những báo cáo khác nhau về hiện trạng sản xuất, sử dụng đèn compact trên toàn thế giới và định dạng những vấn đề cần quan tâm để hoạt động phổ biến đèn compact (CFL) thay thế đèn sợi đốt trên toàn thế giới được thực hiện thành công.

 

Với năng lực sản xuất hơn 03 tỷ đèn CFL mỗi năm, Trung quốc là quốc gia sản xuất được toàn thế giới quan tâm nhằm hỗ trợ quốc gia này xây dựng tiêu chuẩn, nâng cấp chất lượng sản phẩm đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của các thị trường khó tính.

 

Australia, với kinh nghiệm là quốc gia đầu tiên xây dựng quy định loại bỏ hoàn toàn bóng đèn sợi đốt trên thị trường giới thiệu với hội nghị những kinh nghiệm đối phó với những vấn đề nảy sinh khi sử dụng đèn CFL. Đại diện đến từ Mỹ giới thiệu lộ trình bắt buộc áp dụng các mức hiệu suất năng lượng đối với thiết bị chiếu sáng theo đó các bóng đèn truyền thống sẽ không có khả năng tiếp cận thị trường.

 

Các đại diện từ các quốc gia đang nổi lên trong sản xuất và sử dụng bóng đèn CFL (Ấn độ, Thái Lan …) cũng lần lượt thể hiện quan điểm về lợi ích và kinh nghiệm trong chiến lược mỗi quốc gia về phát triển và sử dụng đèn CFL.

 

Đại biểu của Việt Nam đã giới thiệu với Hội nghị về các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm CFL và  phổ biến đèn CFL với cộng đồng; Các kinh nghiệm triển khai ….; Các tiêu chuẩn chất lượng, hiệu quả  năng  lượng đối với đèn CFL đã được xây dựng và ban hành; Chương trình dán nhãn Tiết kiệm năng lượng cho bóng đèn CFL dự kiến thực hiện trong quý II năm 2009 nhằm đảm bảo lòng tin của người tiêu dùng đối với việc sử dụng bóng đèn compact.

 

Trong ba ngày làm việc Hội nghị còn thảo luận rất nhiều vấn đề liên quan đến tương lai của các công nghệ chiếu sáng, công cụ quản lý nhà nước và hoạt động của các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng có thể góp phần phát triển một ngành chiếu sáng sử dụng năng lượng và hiệu quả. 

Dương Thanh