Thứ tư, 19/06/2024 | 11:50 GMT+7

Năm 2009: Dành 40 tỷ đồng cho các dự án tiết kiệm năng lượng

05/01/2009

Theo ông Nguyễn Đình Hiệp – Chánh Văn phòng Tiết kiệm năng lượng (TKNL), Bộ Công Thương, với mục tiêu giai đoạn 2006-2010 tiết kiệm 3-5% tổng nhu cầu năng lượng, ngoài các biện pháp tuyên truyền, vận động cộng đồng, Bộ Công Thương chủ trương năm 2009 sẽ ưu tiên kinh phí cho các dự án đầu tư thực hiện các giải pháp TKNL tại các doanh nghiệp, triển khai diện rộng Dự án phát triển dàn đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, Hầm khí sinh học quy mô công nghiệp, Dự án trình diễn Toà nhà TKNL.

Theo kế hoạch, năm 2009 sẽ dành 40 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu về sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả, trong đó nguồn kinh phí sự nghiệp là 26 tỷ và đầu tư là 14 tỷ đồng. Cũng theo ông Hiệp, năm 2009 Văn phòng TKNL sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ 6 nhóm nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, trình Chính phủ dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để Quốc hội xem xét ban hành. Phối hợp xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình chuyên đề về TKNL; Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng chuyên sâu cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật viên của các Sở Công nghiệp, Điện lực, các Trung tâm TKNL và các doanh nghiệp trọng điểm; Tiếp tục phối hợp và hướng dẫn các Sở Công Thương trên phạm vi toàn quốc triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng tại địa phương, xây dựng các Chương trình TKNL trên địa bàn; Tiếp tục hỗ trợ năng cao năng lực tư vấn dự án TKNL cho các Trung tâm TKNL đã thành lập và hoàn thành việc xây dựng mạng lưới các đơn vị dịch vụ TKNL trên phạm vi toàn quốc; Hoàn thành dự án đầu tư Phòng thí nghiệm Hiệu suất năng lượng cho thiết bị Điều hoà nhiệt độ và Tủ lạnh để thực hiện các Chương trình dán nhãn TKNL; Tổ chức dán nhãn tiết kiệm năng lượng thí điểm và truyền thông cho các sản phẩm Điều hoà không khí, tủ lạnh, Quạt điện và bóng đèn compacts; Tiếp tục hỗ trợ các Doanh nghiệp trọng điểm đầu tư, đổi mới công nghệ để thực hiện các giải pháp TKNL;

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục xây dựng và ban hành các bộ tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng cho các sản phẩm mục tiêu; Tiến hành khảo sát, đánh giá các thiết bị sử dụng năng lượng đang lưu thông trên thị trường, phục vụ cho việc dán nhãn sản phẩm tiết kiệm năng lượng; Đặc biệt, để chương trình ngày càng đi vào cuộc sống, Văn phòng TKNL sẽ đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức Đoàn thể xã hội (Hội LHPN, NDVN, …) tiếp tục thực hiện các chương trình vận động cộng đồng tham gia các hoạt động TKNL trong khuôn khổ Chương trình;

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn tài liệu có giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học của các cấp học; chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu và tập huấn hướng dẫn giáo viên cốt cán các cơ sở về phương pháp giảng dạy và sử dụng tài liệu trên;

Phối hợp với Bộ Xây dựng đẩy mạnh triển khai và hướng dẫn các Sở Xây dựng áp dụng thực hiện quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới;

 Phối hợp Bộ Giao thông Vận tải đẩy mạnh triển khai các nội dung của Chương trình mục tiêu, tập trung đề xuất các giải phát nâng cao hiệu suất sử dụng của các phương tiện giao thông và công tác kiểm định tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện giao thông.

(Nguồn: moit.gov.vn)