Thứ năm, 25/07/2024 | 08:42 GMT+7

Khảo sát về thị trường tiết kiệm năng lượng và năng lực của các nhà cung cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng

26/03/2024

Dự án VSUEE thực hiện khảo sát, đánh giá thị trường thiết bị tiết kiệm năng lượng và mức độ sẵn sàng cũng như năng lực của các nhà cung cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Kính gửi các Đơn vị cung cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng,
Bộ Công Thương hiện đang triển khai thực hiện Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam (Dự án VSUEE). Dự án VSUEE do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới với tổng kinh phí là 11,3 triệu USD để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp công nghiệp thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, Quỹ Khí hậu xanh cung cấp một khoản bảo lãnh trị giá 75 triệu USD để bảo lãnh cho các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng với mong muốn thu hẹp khoảng cách, dỡ bỏ rào cản kỹ thuật và tài chính giữa các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp công nghiệp và các công ty dịch vụ tiết kiệm năng lượng.
Trong khuôn khổ dự án, Dự án VSUEE sẽ thực hiện khảo sát, đánh giá thị trường thiết bị tiết kiệm năng lượng và mức độ sẵn sàng cũng như năng lực của các nhà cung cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng.
Ban quản lý Dự án VSUEE đề nghị đơn vị cung cấp thông tin dưới hình thức quét mã QR bên dưới (hoặc click vào đường link tại đây) để điền phiếu khảo sát trực tuyến trước ngày 31/3/2024. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: Bà Lê Thu Trang – 0374.519637.
Mã QR Đính kèm bảng câu hỏi khảo sát.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững