Thứ sáu, 24/05/2024 | 13:31 GMT+7

Sắp diễn ra Tọa đàm về tiết kiệm năng lượng và tăng trưởng xanh

08/12/2023

Tọa đàm "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam" sẽ được tổ chức vào sáng 12/12/2023 tại Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.

Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp triển khai Dự án "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam" do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).
Nhằm mục tiêu phổ biến các kết quả đã đạt được của dự án trong quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ tiết kiệm năng lượng và tăng trưởng xanh tới cộng đồng các doanh nghiệp và toàn xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp tổ chức Tọa đàm "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam".
​​
Thời gian: 8h00 – 12h00 ngày 12/12/2023
Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội
Tọa đàm có sự tham dự của Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam, cùng đại diện các Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, trung tâm tiết kiệm năng lượng các tỉnh/thành phố, các đơn vị tư vấn, các doanh nghiệp công nghiệp, hội/hiệp hội/đơn vị, chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và tăng trưởng xanh, các cơ quan thông tấn báo chí và truyền hình.
Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam” được triển khai từ năm 2021 đến năm 2025 với tổng kinh phí 6,4 triệu USD. Dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) nhằm đóng góp vào mục tiêu quốc gia về giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam; đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và xã hội; giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biển đổi khí hậu.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương