Thứ năm, 25/07/2024 | 13:52 GMT+7

Bà Rịa - Vũng Tàu: Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đi vào đời sống

21/07/2023

Triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều hoạt động giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, đã tổ chức 17 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các biện pháp sử dụng điện an toàn tiết kiệm tại các huyện, thị xã, thành phố. Phát hành khoảng 114.400 tờ rơi, in 1.000 băng rôn, 4.230 baner, poster và 103.750 cuốn cẩm nang tuyên truyền tiết kiệm năng lượng, xây dựng các cuộc phóng sự truyền hình, truyền thanh và đưa tin tuyên truyền trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.   
Chỉ đạo các sở, cơ quan tương đương sở, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và phát thông tin tuyên truyền tiết kiệm điện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức, bố trí tài liệu hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Các đơn vị năng lượng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ngừng đổi mới thực hiện việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
Xây dựng mô hình hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: đã triển khai tập huấn cho 90 tuyên truyền viên nòng cốt làm nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ 10 gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ có công cách mạng thực hiện điều chỉnh lại hệ thống đường dây điện, bố trí vị trí lắp đặt các thiết bị một cách phù hợp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện; thực hiện những cải tạo nhỏ của kết cấu nhà (mở thêm cửa lấy sáng, cải thiện hoặc cải tạo việc thông gió, thay thế mái tôn,…) và hỗ trợ tặng các thiết bị điện (bóng đèn, quạt, nồi cơm điện) có dán nhãn tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao theo quy định của Bộ Công Thương để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Tổ chức ngày hội mua sắm các thiết bị sử dụng tiết kiệm điện nhằm giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm năng lượng (nồi cơm điện, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt...) có dán nhãn tiết kiệm năng lượng đến người dân.
Chỉ đạo xây dựng tổ chức thực hiện quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; giám sát hoạt động sử dụng điện và cung cấp điện giữa Sở Công Thương, ngành điện với các cơ quan đoàn thể của tỉnh. Tổ chức các chương trình tuyên truyền về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức ngày Hội tiết kiệm điện, Cuộc vận động Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện, Ấp văn hóa tiết kiệm điện, Hội thi Phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiết kiệm điện.
Tiết kiệm điện đang dần trở thành thói quen của người dân cũng như doanh nghiệp
Nhằm đưa giáo dục về tiết kiệm năng lượng và môi trường vào trường học, Sở Công Thương đã tổ chức chương trình tiết kiệm điện trong trường học. Theo đó tổ chức thi cho các học sinh thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tham gia các cuộc thi. Qua hội thi đã chuyển tải nội dung, hình ảnh, thực hành thực tế, trang kiến thức cho các em học sinh mà còn nâng cao nhận thức của các em học sinh trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.
Triển khai tổ chức Hội nghị tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phát triển và sử dụng vật liệu không nung. Tổ chức Hội thảo công trình sử sụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả - Giới thiệu hệ hống chứng chỉ EDGE. Ban hành Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh.
Tập huấn và truyền thông “Người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả”
Hệ thống văn bản pháp luật hoàn thiện là hành lang pháp lý quan trọng giúp cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân thực hiện tiết kiệm năng lượng; hàng loạt Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn đã được Chính phủ, các bộ ngành, địa phương ban hành và đưa vào áp dụng. Vì vậy trong công tác triển khai thực hiện được xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Ngoài ra công tác triển khai thực hiện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh còn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh về ban hành các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Các kết quả đạt được cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo các chương trình, kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Các phương tiện truyền thông chủ động tích cực đưa tin, tuyên truyền, từ đó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp chủ động tiếp cận thông tin với tiết kiệm năng lượng, học tập ứng dụng, nhân rộng các mô hình, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm. Nhận thức và năng lực áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp ngày càng được nâng cao qua các cuộc hội thảo, tập huấn và trên phương tiện truyền thông đại chúng.
Kết quả thực hiện các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách đã mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Công tác triển khai các dự án chương trình tiết kiệm năng lượng đã tạo sự lan tỏa đến nhiều cơ quan, tổ chức và các địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện với nhiều hoạt động phong phú. Đặc biệt, công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền tiết kiệm năng lượng được đẩy mạnh, thu hút được nhiều đối tượng tham gia do đó đã nâng cao nhận thức, ý thức tốt hơn của người dân, doanh nghiệp về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như trong đời sống sinh hoạt.
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên đã đi vào cuộc sống của người dân và các tổ chức doanh nghiệp, giúp tổng sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2021 là 909,61 triệu kWh, tương đương 1,44% điện thương phẩm, tương đương giảm phát thải 651.008 tấn CO2. Giảm tổn thất điện năng từ 4,64% (năm 2011) xuống còn 1,65% (năm 2021).
Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu