Thứ năm, 25/07/2024 | 11:24 GMT+7

Thông báo trao hợp đồng mua sắm thiết bị văn phòng (Gói thầu số C2.1.21)

26/05/2023

Thông báo trao hợp đồng mua sắm thiết bị văn phòng (Gói thầu số C2.1.21)

Việt Nam
Dự án: P164938 – Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam
Số hợp đồng: 06/2023
Phạm vi hợp đồng: Thông báo trao hợp đồng mua sắm thiết bị văn phòng (Gói thầu số C2.1.21)
Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
Ngày ký hợp đồng: 15/05/2023
Đồng tiền: Đồng (VND)
Nhà thầu trúng thầu:
Tên: Công ty TNHH Máy tính Đồng Tâm 
Địa chỉ: Số 1, ngách 15, ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 
Quốc gia: Việt Nam
Giá trị hợp đồng: 662,079,000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mưới hai triệu, không trăm bảy mươi chín nghìn đồng)
BQL Dự án