Thứ bảy, 22/06/2024 | 12:31 GMT+7

Thông báo thực hiện kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022

15/03/2023

Bộ Công Thương đề nghị các cơ sở báo cáo số liệu hoạt động và thông tin liên quan để phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương.

Triển khai quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (Nghị định 06), Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg), Bộ Công Thương tiến hành kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022.
Đề nghị các Cơ sở thuộc Danh mục tại Phụ lục II Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg báo cáo số liệu hoạt động và thông tin liên quan để phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương theo biểu mẫu tại phụ lục hướng dẫn kèm theo.
Đề nghị Cơ sở cung cấp thông tin thông qua 02 phương thức:
1. Tài liệu bản giấy của Báo cáo (có dấu xác nhận của Cơ sở) gửi về Bộ Công Thương theo địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
2. Hồ sơ báo cáo dạng điện tử bao gồm:
- Số liệu báo cáo theo mẫu (định dạng excel);
- Văn bản báo cáo kèm phụ lục số liệu được đóng dấu và giáp lai (scan và chuyển định dạng pdf).
Các tài liệu trên gửi về địa chỉ email: [email protected].
Ghi chú: Hồ sơ báo cáo dạng điện tử được nén thành file đuôi .rar và đặt tên theo cú pháp như sau: “So_thu_tu.Ten_co_so”, trong đó: “So_thu_tu” là số thứ tự của Cơ sở trong Danh mục tại Phụ lục II Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg; “Ten_co_so” là tên của Cơ sở viết không dấu.
3. Thời gian: trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 
Chi tiết nội dung thông báo tại đây.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững