Thứ tư, 17/04/2024 | 12:54 GMT+7

Dự án VSUEE: Tìm kiếm đối tác xây dựng, duy trì và quản trị website

13/02/2023

Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam (Vietnam Scaling up Energy Efficiency for Industrial Enterprises Project - VSUEE) đang tìm kiếm đối tác là một doanh nghiệp chuyên thực hiện dịch vụ xây dựng, duy trì và quản trị website của dự án.

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản trợ cấp cho Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam (Dự án VSUEE) từ Qũy Khí hậu Xanh (GCF) thông qua Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để triển khai các mục tiêu của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Chương trình VNEEP) và Thỏa thuận Paris về các biện pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong ngành năng lượng và công nghiệp. Ngoài ra, các hoạt động nâng cao năng lực cho các bên liên quan bao gồm: tri thức, năng lực thể chế trong việc quản lý và xây dựng cơ chế chính sách quốc gia về tiết kiệm năng lượng cũng được thực hiện.
Quỹ chia sẻ rủi ro được hỗ trợ bằng một công cụ bảo lãnh từ GCF đã được thành lập nhằm mục đích tập trung giải quyết các rào cản về thể chế trong việc tiếp cận vốn thương mại, huy động năng lực tài chính cho các ngân hàng địa phương vàkhuyến khích các bên liên quan như: doanh nghiệp công nghiệp và ngân hàng thương mại thực hiện dự án và xây dựng thị trường đầu tư tiết kiệm năng lượng. Dự án bao gồm hai Hợp phần, cụ thể: (i) Vận hành Qũy Chia sẻ rủi ro (Risk Sharing Facility - RSF); (ii) Hỗ trợ kỹ thuật. Ban quản lý dự án VSUEE dự định sử dụng một phần kinh phí từ khoản trợ cấp để thuê một đơn vị tư vấn có năng lực hỗ trợ Ban quản lý xây dựng, duy trì và quản trị website của dự án.
Dự án VSUEE đang được triển khai thực hiện bởi Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) thông qua Ban quản lý dự án. Ban quản lý dự án VSUEE sẽ thuê một công ty tư vấn triển khai dịch vụ tư vấn nêu trên.
Công ty tư vấn sẽ thực hiện dịch vụ xây dựng, duy trì và quản trị website của dự án. Mục tiêu của nhiệm vụ này là phát triển một website như một công cụ quản lý tri thức cho dự án để phổ biến các thông tin về việc triển khai dự án, kết quả của dự tới các bên liên quan; vận hành, duy trì và bàn giao website cho Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững. Dự kiến, nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào tháng 4/2023 với thời hạn hợp đồng kéo dài 34 tháng.
Ban quản lý dự án VSUEE mời các đơn vị tư vấn hợp lệ bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ. Những đơn vị tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện dịch vụ của mình (thông tin mô tả chung về đơn vị, mô tả kinh nghiệm trong các nhiệm vụ tương tự, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự, và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự,…)
Việc tuyển chọn công ty tư vấn sẽ được thực hiện theo phương pháp tuyển chọn dựa trên năng lực của Tư vấn (CQS) theo Quy định đấu thầu mua sắm của Ngân hàng Thế giới dành cho Bên vay IPF: đấu thầu mua sắm trong tài trợ Dự án Đầu tư – Hàng hóa, Xây lắp, Dịch vụ Tư vấn và Phi tư vấn, (tháng 11 năm 2020).
Các đơn vị tư vấn quan tâm có thể liên hệ bà Nguyễn Thu Phương thông qua email: [email protected] trong giờ hành chính, từ 8:30 đến 16:30 các ngày làm việc trong tuần để biết thêm thông tin.
Thư bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng email, fax hoặc bản cứng về địa chỉ bên dưới trước 9h00 ngày 24 tháng 02 năm 2023:
Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam: 
Địa chỉ: Phòng 510, tòa A Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Dự án VSUEE