Thứ bảy, 13/07/2024 | 03:26 GMT+7

Điện lực Mỹ Hào hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022"

19/10/2022

Hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hưng Yên, Điện lực Mỹ Hào nhiệt tình tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022"

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022” nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, hướng tới hình ảnh lối sống xanh, bền vững.
CBCNV điện lực Mỹ Hào tham gia cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022”
Đây là lần đầu tiên  cuộc thi về chủ đề tiết kiệm năng lượng được tổ chức trên nền tảng trực tuyến, hướng tới mọi đối tượng không phân biệt vị trí địa lý, lứa tuổi. Nội dung thi bao gồm các chủ đề về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình, trong các ngành công nghiệp, công trình xây dựng và giao thông vận tải, văn phòng – nhà xưởng, năng lượng sạch, chính sách năng lượng.
Tiết kiệm năng lượng đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Do đó việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả rất cần thiết điện lực Mỹ Hào tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ công nhân viên hướng tới những hoạt động tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả.
Theo: PC Hưng Yên