Thứ bảy, 20/07/2024 | 08:06 GMT+7

EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện tiết kiệm điện

09/08/2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ra Chỉ thị thực hiện tiết kiệm điện trong các đơn vị thành viên.

Mục tiêu nhằm (1) nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; Khuyến khích sự tham gia chủ động của khách hàng sử dụng điện vào các hoạt động quản lý nhu cầu điện. (2) Đồng thời tuyên truyền, quảng bá lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng về các kỹ năng, giải pháp sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm và chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) tự nguyện phi thương mại và (3) tiết kiệm điện đối với trụ sở, cơ quan làm việc của các đơn vị tối thiểu bằng 2-5% điện năng tiêu thụ hàng năm cho năm 2022 và các năm tiếp theo.
Nhân viên điện lực truyền tiết kiệm điện cho các hộ gia đình
Đối với các đơn vị thành viên, Tập đoàn khuyến khích các đơn vị áp dụng tất cả các giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến, hiện đại nhằm thực hiện triệt để tiết kiệm điện. Tập trung thực hiện các giải pháp chính, bao gồm nhưng không giới hạn các giải pháp như: (1) Thành lập, kiện toàn bộ phận theo dõi, quản lý năng lượng tại cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo; có quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, phòng ban liên quan; (2) Xây dựng các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện. Nghiêm túc thực hiện các quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm của đơn vị nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, phòng ban, bộ phận thực hành tiết kiệm điện một cách thiết thực, hợp lý và hiệu quả với các nội dung như: Phổ biến tới toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 5088/BCT-TKNL ngày 14/7/2020 của Bộ Công Thương, các văn bản, chỉ thị của Tập đoàn và các quy định, kế hoạch về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị (thông qua các kênh thông tin nội  bộ: website, email, bản tin, màn hình hiển thị/niêm yết tại khu vực sinh hoạt chung, phòng, ban, tổ, đội...). 
Yêu cầu các CBCNVC và người lao động nghiêm túc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và người xung quanh cùng thực hiện.
Thực hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị sử dụng trong văn phòng (tắt điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện máy tính, máy in, photo copy, các thiết bị tiêu thụ điện khác khi hết giờ làm việc) tại trụ sở làm việc. 
CBCNV EVNICT thực hiện tiết kiệm điện tại nơi làm việc: Đèn chiếu sáng được bật tại các bộ phận và vị trí đang có người làm việc.
Định kỳ vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị điều hòa không khí. Lắp đặt hệ thống cảm biến nhiệt độ để cảnh báo nếu nhiệt độ trên hoặc dưới mức nhiệt độ quy định. Lập quy định điều chỉnh nhiệt độ theo từng khung thời gian: thiết lập nhiệt độ thấp hơn vào buổi trưa, nhiệt độ cao hơn vào buổi sáng và chiều. Tắt bớt thiết bị điều hòa vào buổi tối và mùa đông. Có thể tận dụng quạt gió để làm mát, giảm được nhu cầu làm lạnh do điều hòa để tiết kiệm điện. Sử dụng đồng phục phù hợp theo thời tiết/mùa để giảm yêu cầu sử dụng điều hòa.
 
Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, sử dụng các công tắc cảm biến (theo chuyển động hoặc ánh sáng) để tắt bật tự động đèn chiếu sáng những nơi công cộng, khu vực hành lang, sảnh, lối đi lại. Đèn chiếu sáng chỉ được bật khi cần thiết, chiếu sáng tại các bộ phận và vị trí đang có người làm việc, cần chú ý tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ trưa, nghỉ tối. Thay thế các đèn chiếu sáng công nghệ cũ, hiệu suất thấp bằng đèn chiếu sáng hiệu suất cao, đèn LED.
 
Hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện vào các khung giờ cao điểm. Khuyến khích sử dụng thang bộ thay cho sử dụng thang máy cho các tầng thấp và giữa các tầng gần nhau trong các giờ cao điểm sử dụng điện. 
 
Mua sắm các thiết bị mới có hiệu suất năng lượng cao (dán nhãn năng lượng từ 4 sao trở lên). 
 
(3) Thực hiện kiểm tra các quy định tiết kiệm điện, định kỳ hàng tháng thống kê sản lượng điện sử dụng, so sánh với kế hoạch tiết kiệm điện và cùng kỳ, tổng  hợp đánh giá việc thực hành tiết kiệm điện của các phòng/ban, bộ phận. 
 
(4) Đưa nội dung tiết kiệm điện của đơn vị, bộ phận/phòng ban vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng năm. Khen thưởng đối với bộ phận, phòng/ban thực hiện tốt và kiểm điểm, nhắc nhở các bộ phận, phòng/ban không đạt yêu cầu. 
 
Đối với các Tổng công ty Điện lực, Tập đoàn yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện và tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Tập đoàn tại các văn bản số 202/EVN-KD ngày 12/01/2022 về việc đảm bảo cung cấp điện năm 2022, văn bản số 3467/EVN-KD ngày 28/6/2022 về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2022; Tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện, các chương trình điều chỉnh phụ tải để chuyển dịch phụ tải trong giờ cao điểm của các nhóm khách hàng tiềm năng. Thực hiện nghiêm các sự kiện DR theo thông báo của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia; Phối hợp với các Sở Công Thương các tỉnh/thành phố tuyên truyền liên tục, rộng rãi trong cộng đồng để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện tiết kiệm điện.
 
Tập đoàn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành viên Tập đoàn tổ chức triển khai thực hiện. Phổ biến, quán triệt cho các bộ phận, cá nhân trong phạm vi quản lý của mình để tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo nhằm xây dựng một phong trào, ý thức thực hiện tiết kiệm điện sâu rộng trong toàn Tập đoàn, từ đó nhân rộng ra cộng đồng và các cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước.
Theo: Trang tin điện tử ngành điện