Thứ năm, 25/07/2024 | 08:40 GMT+7

Đẩy mạnh triển khai Hợp phần 3 Chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch

09/03/2022

Ngày 9/3/2022, đoàn công tác của Cục Năng lượng Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) về tiến độ và kế hoạch triển khai các hoạt động thuộc Hợp phần 3 của Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 (Chương trình DEPP3).

​Ông Phương Hoàng Kim, Vụ Trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (TKNL & PTBV) khẳng định sự hợp tác từ Chương trình DEPP giai đoạn trước đã hỗ trợ tích cực trong việc xây dựng các đề xuất chính sách thúc đẩy carbon thấp trong lĩnh vực công nghiệp. Đồng thời, các hoạt động cũng giúp đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, triển khai hoạt động tiết kiệm năng lượng tại một số doanh nghiệp công nghiệp; từ đó nâng cao năng lực thực thi các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Theo Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững thì DEPP3 sẽ là nấc thang mới trong quá trình hợp tác đối tác năng lượng giữa hai quốc gia.
Đại diện Vụ TKNL & PTBV cho biết hiện tại Chính phủ Việt Nam đã có một số định hướng chính sách mới, bao gồm thúc đẩy chuyển dịch dần sang các nguồn năng lượng ít phát thải và cam kết net-zero. Do đó, các hoạt động của Chương trình trong giai đoạn tới cũng cần gắn với các mục tiêu chính sách mới của Việt Nam. 
Đại diện Bộ Công Thương yêu cầu phía Đan Mạch đề nghị phía Đan Mạch nghiên cứu, hỗ trợ đề xuất những chính sách nhằm thúc đẩy thị trường dịch vụ năng lượng tại Việt Nam, như phát triển mạng lưới kiểm toán năng lượng, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ESCO.
Đại diện phía Đan Mạch, ông Ulrik Eversbusch, Giám đốc Trung tâm Hợp tác toàn cầu (Cục Năng lượng Đan Mạch) khẳng định Hợp phần 3, Phát triển carbon thấp trong lĩnh vực công nghiệp, có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ thực hiện các hoạt động, sáng kiến nâng cao mức độ tuân thủ các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt ở cấp tỉnh. Dựa trên kinh nghiệm của Đan Mạch, Chương trình sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng các cơ chế khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Các hoạt động, theo ông Ulrik Eversbusch, sẽ bám sát tình hình thực tế tại Việt Nam, đồng thời đưa ra các gợi ý phù hợp với định hướng của Chính phủ về phát triển năng lượng carbon thấp. 
Trong thời gian tới, Chính phủ Đan Mạch sẽ phê duyệt bổ sung nguồn vốn cho Chương trình DEPP3 nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam. Vụ TKNL & PTBV và Cục Năng lượng Đan Mạch thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp xúc tiến các hoạt động của Hợp phần 3 và nghiên cứu xây dựng nội dung đề xuất chi tiết cho một số hoạt động mới sử dụng nguồn kinh phí bổ sung cho DEPP3.  
“ Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020 – 2025” (Chương trình DEPP3)  được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành công của quá trình hợp tác giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực năng lượng các giai đoạn trước. Chương trình DEPP3 gồm ba hợp phần, trong đó Hợp phần 3 là: Thúc đẩy carbon thấp trong lĩnh vực công nghiệp. Mục tiêu của Hợp phần là xây dựng các cơ chế khuyến khích thực hiện sử dụng năng lượng TK&HQ trong lĩnh vực công nghiệp, nâng cao năng lực xây dựng và sửa đổi khung pháp lý về sử dụng năng lượng TK&HQ ở cấp quốc gia và thực thi hiệu quả ở cấp tỉnh.
Giang Nguyễn