Thứ bảy, 10/12/2022 | 03:30 GMT+7

Trà Vinh tiết kiệm điện hiệu quả trong khối hành chính sự nghiệp

02/03/2022

Năm 2021, khối hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tiết kiệm được hơn 718.998 kWh đạt 117,99%.

Xác định khối hành chính sự nghiệp có nhiều tiềm năng tiết kiệm điện, đồng thời là đối tượng phải thực hiện các chương trình tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Trà Vinh. Năm 2021, Công ty Điện lực (PC) Trà Vinh đã phối hợp Sở Công thương, các địa phương tham mưu UBND tỉnh phân bổ điện năng tiêu thụ cho tất cả các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
PC Trà Vinh kiểm tra, sửa chữa điện cho khách hàng (Ảnh: PC Trà Vinh)
Với nhiều giải pháp tiết kiệm điện cùng tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, năm 2021 đã tiết kiệm 718.998kWh, đạt 117,99%. ý thức tiết kiệm điện của cán bộ, công chức cũng đã được nâng cao rõ rệt. 
Trong đó, có 08/08 huyện, thị, thành phố đều thực hiện vượt chỉ tiêu Công ty Điện lực giao. Cụ thể: thành phố Trà Vinh, tiết kiệm 393.973 kWh, đạt 119,71%; huyện Cầu Ngang 45.009 kWh, đạt 118,46%; Cầu Kè 26.753 kWh, đạt 117,58%; Trà Cú 49.479 kWh, đạt 119,48%; Tiểu Cần 32.090 kWh, đạt 113,51%; Càng Long 33.043 kWh, đạt 119,69%; Châu Thành 50.737 kWh, đạt 117,86%; Duyên Hải 15.036/ kWh, đạt 113,40% và thị xã Duyên Hải 72.878 kWh, đạt 110,59%.
Theo lãnh đạo PC Trà Vinh, nhằm đạt chỉ tiêu về tiết kiệm điện (TKĐ) đối với khối hành chính sự nghiệp, Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện TKĐ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các quy định về TKĐ, quy định về dán nhãn năng lượng đến các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó nâng cao dần ý thức cũng như hành vi trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Tiềm năng tiết kiệm điện trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp còn nhiều, nhưng quá trình tiết kiệm tiến tới sử dụng năng lượng hiệu quả là một quá trình lâu dài cần phải thực hiện dần từng bước, nghiêm túc và liên tục. Do đó, thời gian tới, việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức là hết sức quan trọng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, trên phạm vi rộng. Song song với công tác giáo dục, các cơ quan, đơn vị cần phải có những hình thức, chế tài xử phạt nghiêm đối với những trường hợp lãng phí điện. Từ đó nâng cao dần ý thức cũng như hành vi trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Mai Anh
3 giải thưởng HQNL 2022