Thứ bảy, 23/09/2023 | 11:41 GMT+7

TP. Hồ Chí Minh thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025

29/10/2021

Ngày 15/10/2021 UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 3579/QĐ-UBND về việc thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu đề ra mỗi năm tiết kiệm được tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ toàn Thành phố.

Kế hoạch số 3579 của TP. Hồ Chí Minh nhằm góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc thực hiện tiết kiệm điện đảm bảo mục tiêu đề ra tại Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó từ mục tiêu tổng thể là đảm bảo mỗi năm tiết kiệm được tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn, UBND TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ chỉ tiêu và giao nhiệm vụ tới các khu vực, ngành nghề, tổ chức, sở, ban, ngành….
Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, các khu vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ, du lịch, dân dụng đều phải đạt mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu là 2%. Đối với các cơ quan, công sở, tòa nhà, văn phòng, trường học, bệnh viện... phải phối hợp với công ty điện lực khu vực xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời thì phải chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực khu vực xây dựng và tố chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện nhằm đảm bảo tối thiêu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2021-2025 cho các hoạt động chiếu sáng nói trên.
Sử dụng điện từ nguồn năng lượng mặt trời góp sẽ phần tiết kiệm điện năng
Ngoài ra kế hoạch này cũng đã đặt ra nhiệm vụ, giải pháp đối với các hộ gia đình, các cơ sở thương mại và dịch vụ, các cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở sản xuất tiêu thủ công nghiệp.
Và nhằm mục đích đưa chương trình tiết kiệm điện thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội trên địa bàn Thành phố, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng điện tiết kiệm, UBND TP. Hồ Chí Minh một mặt đã chú trọng đến các giải pháp về quản lý, đầu tư, kỹ thuật; mặt khác đề cao ý thức trách nhiệm triển khai thực hiện của tổ chức và người dân.
Về mặt quản lý, đầu tư, kỹ thuật, TP. Hồ Chí Minh cho rằng, cần tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia. Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng, thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện. Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng…
Còn về trách nhiệm triển khai, UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban, ban, ngành… Trong đó, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty Điện lực …có vai trò chủ chốt. Bên cạnh đó, Kế hoạch tiết kiệm điện của TP. Hồ Chí Minh cũng đã khuyến khích và đặt ra yêu cầu về việc xây dựng và ban hành quy tắc, quy chế về sử dụng điện tại công sở, văn phòng, trường học, bệnh viện.... Qua đó sẽ gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể, cộng đồng dân cư; tạo sự lan tảo sâu rộng và hiệu quả bền vững trên mặt trận tiết kiệm năng lượng của TP. Hồ Chí Minh.
Mai Anh