Thứ năm, 25/07/2024 | 11:15 GMT+7

24 nhà máy điện gió đi vào vận hành thương mại

07/09/2021

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ,đã có 24 nhà máy điện gió với tổng công suất 963 MW đưa vào vận hành thương mại (COD) tính đến thời điểm cuối tháng 8/2021.

Tính chung đến thời điểm cuối tháng 8/2021, theo EVN, đã có 24 nhà máy điện gió với tổng công suất là 963 MW vào vận hành thương mại. Trong đó, Ba dự án đủ điều kiện vận hành COD trong tháng 8, gồm Hoà Bình 1 - giai đoạn 2, công suất 15,2 MW, Số 5 Ninh Thuận (21 MW) và nhà máy điện gió 7A (12,6 MW).

Dự án điện gió 7A được vận hành thương mại trong tháng 8/2021. Ảnh: EVN
Tính đến đầu tháng 8/2021 đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại. Tổng công suất đăng ký thử nghiệm COD của 106 nhà máy điện gió này là 5655,5 MW.

Như vậy, để có thể đáp ứng điều kiện hạn nộp hồ sơ chạy thử nghiệm thu chuẩn bị đề nghị công nhận ngày vận hành thương mại trước thời điểm 31/10/2021 thì Chủ đầu tư các nhà máy điện gió phải gửi văn bản và hồ sơ theo quy định cho bên mua điện (EVN) muộn nhất là ngày 3/8/2021.

EVN sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió trước thời điểm 31/10/2021.
Theo nội dung Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương về Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió, trước 90 ngày trước ngày vận hành thương mại, bên Bán điện có trách nhiệm gửi bên Mua điện Dự thảo quy trình chạy thử nghiệm thu của nhà máy điện phù hợp với các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn công nghệ của nhà máy điện gió để hai bên thống nhất xác định ngày vận hành thương mại và tính toán sản lượng điện chạy thử nghiệm của nhà máy điện.
Hà Trần t/h