Thứ ba, 16/04/2024 | 05:05 GMT+7

Thông báo kêu gọi đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

01/03/2021

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương kêu gọi các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các doanh nghiệp có ưu thế, kinh nghiệm về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2022.

 

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương đề nghị các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các doanh nghiệp có ưu thế, kinh nghiệm về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2022 và gửi về Bộ Công Thương (qua Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng):

Tại địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian: trước ngày 15/04/2021

Hồ sơ đề xuất bao gồm:

- Danh mục đề xuất nhiệm vụ (Phụ lục số 01)

- Dự toán kinh phí nhiệm vụ (Phụ lục số 02)

Các Phụ lục gửi kèm theo công văn này

Hồ sơ điện tử gửi vào mail: [email protected]

Chi tiết liên hệ chuyên viên Lê Thị Thu Thanh, điện thoại: 0242 220 2356, email: [email protected]

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng

Click để xem chi tiết nội dung thông báo.