Thứ ba, 07/02/2023 | 16:09 GMT+7

Hà Nội: Phấn đấu tiết kiệm từ 1 đến 1,4% mức tiêu thụ năng lượng trong năm 2021

04/01/2021

Năm 2021, Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng từ 1 đến 1,4% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu...

Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 46/BC-BCN, kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng từ 1 đến 1,4% mức tiêu thụ năng lượng (ảnh minh họa)

Cụ thể, năm 2020 việc triển khai Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội đã góp phần tiết kiệm 167,6 kTOE, đạt 2,16% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.

Kết quả đã đạt được mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 25-2-2020, của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Trong đó, ước lượng điện tiết kiệm đến hết năm 2020 là 430 triệu kWh xấp xỉ 2,04% lượng điện thương phẩm, tương đương 870 tỷ đồng.

Năm 2021, Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng từ 1 đến 1,4% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu... 

Để hoàn thành mục tiêu trên, Ban Chủ nhiệm Chương trình chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung hỗ trợ kỹ thuật, tài chính đối với các hoạt động sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, công trình xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình... Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; chuyển đổi thị trường về hiệu suất năng lượng.

Mai Anh t/h

 

Top-runner 2022