Chủ nhật, 05/02/2023 | 11:00 GMT+7

Điện lực Cà Mau tiết kiệm 2,942 triệu kWh điện năng

28/12/2020

Trong tháng 11 Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) tiết kiệm được 2,942 triệu kWh, đạt 2,4% sản lượng điện thương phẩm.

Trong tháng 11 Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) tiết kiệm được 2,942 triệu kWh, đạt 2,4% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 11 tháng của năm 2020, sản lượng điện tiết kiệm của PC Cà Mau đạt 32 triệu kWh, bằng 2,25% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,15% so với kế hoạch được giao.

Tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả trong học đường được Công ty đẩy mạnh triển khai. Nguồn ảnh: PC Cà Mau

Thời gian qua, Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty; tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm trong nuôi tôm công nghiệp; phối hợp với chính quyền địa phương lồng ghép các buổi họp dân, treo pano, poster tuyên truyền tại khu vực đông dân cư và trụ sở các đơn vị, cơ quan, trường học… được duy trì và nâng cao tần suất.

Hình thức tuyên truyền tại các trường học đã được Công ty triển khai hiệu quả. Việc tập trung giáo dục giới trẻ, nhất là các em học sinh giúp các em hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, qua đó Công ty mong muốn mỗi học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc nâng cao ý thức sử dụng điện. 

Theo: EVN

Top-runner 2022