Chủ nhật, 03/12/2023 | 10:21 GMT+7

Khảo sát nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực đối với các đơn vị tư vấn trong lĩnh vực TKNL

21/05/2020

Đơn vị thống kê nhu cầu đào tạo gửi về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững trước ngày 10/06/2020.

Thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (Chương trình), Bộ Công Thương được Thủ tướng Chính phủ giao làm cơ quan thường trực, có trách nhiệm tổ chức và giám sát thực hiện các nội dung của Chương trình.

Khóa đào tạo Người quản lý năng lượng do Bộ Công Thương tổ chức

Nhằm hỗ trợ các đơn vị nâng cao năng lực triển khai các hoạt động thuộc Chương trình trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương sẽ tổ chức các khóa đào tạo cho các đơn vị tư vấn dịch vụ năng lượng nhằm trang bị kiến thức cơ bản đến chuyên sâu cho các cán bộ thuộc các đơn vị tư vấn năng lượng.

Để thuận tiện trong quá trình sắp xếp và triển khai các khóa đào tạo, Bộ Công Thương đề nghị đơn vị thống kê nhu cầu đào tạo theo Phiếu khảo sát (Xem mẫu phiếu khảo sát tại đây) và gửi về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10/06/2020.

Mọi thông tin xin liên hệ: ông Cù Huy Quang, ĐT: 0983.377.379 , Email: [email protected]./.

Xem công văn TẠI ĐÂY

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững