Thứ năm, 25/07/2024 | 13:29 GMT+7

PC Bắc Ninh: Đồng bộ giải pháp tiết kiệm điện

08/05/2020

Năm 2020, Công ty Điện lực (PC) Bắc Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải (DR) phi thương mại với tổng công suất tiết giảm dự kiến khoảng hơn 30 MW

Năm 2020, Công ty Điện lực (PC) Bắc Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải (DR) phi thương mại với tổng công suất tiết giảm dự kiến khoảng hơn 30 MW đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện đến các đối tượng khách hàng trong toàn tỉnh.

PC Bắc Ninh thỏa thuận với các doanh nghiệp trong Chương trình DR.

Đẩy mạnh Chương trình DR

Hiện, PC Bắc Ninh đã liên hệ làm việc với 100% khách hàng và ký thỏa thuận với 578 doanh nghiệp tham gia Chương trình DR. Năm 2020, công suất dự kiến điều chỉnh phụ tải giảm khoảng hơn 30 MW.

Theo ông Nguyễn Lương Kim - Giám đốc PC Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện có 578 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên tham gia DR phi thương mại. Trong đó, số khách hàng có sản lượng điện dưới 3 triệu kWh là 372 doanh nghiệp, số khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ hơn 3 triệu kWh/năm là 206 doanh nghiệp.

Vấn đề sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý đã và đang ngày càng trở lên bức thiết hơn bao giờ hết, trong rất nhiều các giải pháp để tiết kiệm điện thì việc thực hiện DR là một trong những giải pháp tối ưu hiện nay giúp ngành điện cũng như đất nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng. Nhất là trong điều kiện nguồn cung điện đang thiếu so với nhu cầu của nền kinh tế, cũng như khi giá điện được điều chỉnh tăng thêm 8,36% thì việc tiết kiệm điện sẽ càng đóng vai trò quan trọng hơn giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí và tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo ông Nguyễn Lương Kim, DR không có nghĩa là giảm sản lượng điện năng tiêu thụ của các doanh nghiệp mà thực chất là giảm một phần công suất vào các giờ cao điểm để điều hòa vào các giờ thấp điểm, làm cho biểu đồ phụ tải ngày, đêm của hệ thống điện được "san bằng". Giải pháp này có tác dụng rất lớn là tiết giảm được vốn đầu tư vào nguồn và lưới điện cần thiết để bảo đảm đáp ứng nhu cầu phụ tải vào các giờ cao điểm, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải và nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện.

Hiệu quả công tác tuyên truyền

Trong Giờ Trái đất năm 2020, toàn tỉnh Bắc Ninh giảm công suất tiêu thụ trên hệ thống được 13,1 MW. Để công tác tiết kiệm được lan tỏa sâu rộng đến tất cả các tổ chức kinh tế, xã hội và cộng đồng dân cư, PC Bắc Ninh đã xây dựng những chương trình hành động và giải pháp cụ thể.

Theo đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chú trọng. Công ty đã phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh cùng các tổ chức kinh tế, xã hội, chính quyền trên địa bàn tỉnh để truyền thông tiết kiệm điện thông qua các hoạt động như: Giờ Trái đất, "Gia đình tiết kiệm điện", "Trường học chung tay tiết kiệm điện"… Đồng thời, làm việc với đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn, yêu cầu có phương án để điều chỉnh thời gian bật, tắt chiếu sáng công cộng hợp lý và giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện, trừ các dịp ngày lễ, Tết và các sự kiện tại địa phương.

 

Trường học tham gia Chương trình tiết kiệm điện.

Đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp, công ty cũng khuyến nghị các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, làm việc trực tiếp với các khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm để thực hiện ký cam kết thực hiện tiết kiệm mỗi năm ít nhất 1%, cũng như điều chỉnh kế hoạch sản xuất vào giờ cao điểm. Mặt khác, công ty còn đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn cho khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái để mang lại lợi ích cho cả hai bên, phần công suất điện khách hàng không dùng hết sẽ được ngành điện mua lại với giá cao và được phát lên lưới để tăng công suất cho lưới điện. Hiện tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái đến hết tháng 3/2020 là 101 khách hàng, công suất 1.813,18 kWp. Sản lượng phát lên lưới năm 2019 là 105.487 kWh, sản lượng phát lên lưới quý I/2020 là 44.083 kWh. Lũy kế là 149.570 kWh. Kết quả này đã góp phần không nhỏ vào thành công của Chương trình tiết kiệm điện ở Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, đối với khách hàng kinh doanh dịch vụ, công ty đã có những khuyến nghị đến khách hàng giảm ít nhất 50% số đèn quảng cáo, trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện… Còn đối với các trụ sở cơ quan, công sở, doanh nghiệp thì các đơn vị này cần phải rà soát cắt bớt 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào. Nhằm bảo đảm tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Có thể khẳng định cùng với các giải pháp quyết liệt và đồng bộ thì công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã góp phần không nhỏ trong việc làm chuyển biến nhận thức và hành động về sử dụng điện tiết kiệm trong các cơ quan công sở, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- chính trị- quốc phòng trên toàn tỉnh trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Tính đến hết năm 2019, tổng sản lượng điện mà tỉnh Bắc Ninh tiết kiệm đạt hơn 73.217 kWh. Tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái đến hết tháng 3/2020 là 101 khách hàng, công suất 1.813,18 kWp.

Theo: Báo Công thương