Thứ bảy, 13/07/2024 | 02:54 GMT+7

Mời gửi hồ sơ đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu – Giai đoạn 2

22/02/2020

Thời gian thông báo mời gửi hồ sơ đề suất: 20 ngày kể từ ngày đăng thông báo công khai, dự kiến từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 24/02/2020.

Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị quan tâm xây dựng Hồ sơ đề xuất gửi về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững trước 17h00 ngày 24 tháng 2 năm 2020 theo dấu bưu điện hoặc theo hệ thống văn thư.

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng khung nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu – Giai đoạn 2.

- Loại nhiệm vụ: Tư vấn, nghiên cứu xây dựng chính sách

- Kinh phí thực hiện: 913 triệu đồng (Chín trăm mười ba triệu đồng).

- Phạm vi, nội dung thực hiện chính:

+ Nghiên cứu dự báo xu thế phát triển các ngành, lĩnh vực Công Thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xây dựng các kịch bản tăng trưởng xanh ngành Công Thương đến 2030, tầm nhìn đến 2040 cho các ngành lĩnh vực năng lượng và thương mại thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương;

+ Nghiên cứu đề xuất khung chính sách, giải pháp và lộ trình triển khai cho phát triển ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững; Tổ chức các Hội thảo khoa học, tham vấn kỹ thuật.

- Thời gian thực hiện: đến tháng 12 năm 2020.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

- Hình thức lựa chọn: Thông báo mời gửi hồ sơ đề xuất rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Ưu tiên đơn vị tư vấn đã thực hiện nhiệm vụ Giai đoạn 1.

- Phương thức lựa chọn: Theo hướng dẫn tại Quyết định 5123/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương gửi kèm theo.

2. Thời gian thông báo mời gửi hồ sơ đề suất: 20 ngày kể từ ngày đăng thông báo công khai, dự kiến từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 24/02/2020.

3. Hồ sơ đề xuất: Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 5123/QĐ-QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018.

4. Các đơn vị có quan tâm đề nghị xây dựng Hồ sơ đề xuất gửi về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước 17h00 ngày 24 tháng 2 năm 2020 theo dấu bưu điện hoặc theo hệ thống văn thư.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững; Địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.22202359.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững