Thứ tư, 24/07/2024 | 10:56 GMT+7

Giới thiệu Chương trình VNEEP3 tại Cuộc họp Nhóm Công tác kỹ thuật về Tiết kiệm năng lượng

22/04/2019

Cuộc họp này là một trong những hoạt động của Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam với sự tham gia của gần hơn 50 đại biểu đến từ các Bộ, ngành, các tổ chức trong nước và các tổ chức quốc tế.

 

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ngày 13 tháng 3 năm 2019 tại Quyết định số 280/QĐ-TTg. Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương đã giới thiệu nội dung của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 tại Cuộc họp lần thứ 3 của Nhóm Công tác Kỹ thuật về Tiết kiệm năng lượng.
Cuộc họp này là một trong những hoạt động của Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam với sự tham gia của gần hơn 50 đại biểu đến từ các Bộ, ngành, các tổ chức trong nước và các tổ chức quốc tế.
Trong lời phát biểu khai mạc cuộc họp, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững nhấn mạnh, so với các chương trình trước, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lần này đã định lượng các mục tiêu cụ thể như mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5 -7% so với tổng mức tiêu thụ năng lượng, giảm mức tổn thất điện năng xuống dưới 6,5% cũng như đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về mức tiết kiệm năng lượng cho một số ngành nghề trọng điểm, tiêu thụ nhiều năng lượng trong giai đoạn 2019 – 2025.
Để đạt được các mục tiêu dề ra, Chương trình đã được xây dựng tổng thể và toàn diện, bao gồm 9 nhóm giải pháp tổng thể, đồng bộ, tác động vào các hoạt động của các ngành nghề, các địa phương nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp, các hoạt động tiết kiệm năng lượng, trong đó chú trọng đến yếu tố nâng cao trình độ và đào tạo nguồn nhân lực cũng như việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong các giải pháp chính sách, giải pháp quản lý và giải pháp công nghệ về tiết kiệm năng lượng.
Các đại biểu tham dự Cuộc họp thể hiện nhiều kỳ vọng vào Chương trình VNEEP3. Đó là trong thời gian tới có thể cụ thể hóa được các chính sách khuyến khích các hoạt động tiết kiệm năng lượng đã được Luật hóa trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương trình cũng cần được thống nhất về nội dung, cách thức phối hợp giữa các bộ, ngành và kế hoạch thực hiện của các địa phương; Việc thành lập trung tâm dữ liệu năng lượng Việt Nam cũng được đánh tích cực và hy vọng trong tương lai các cơ sở dữ liệu về năng lượng sẽ được thống kê và lưu trữ có hệ thống phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như công tác xây dựng quy hoạch năng lượng.
Trong thời gian tới, các quy chế hoạt động của Chương trình cũng như công tác quản lý nhà nước của Chương trình sẽ sớm được hoàn thiện. Để đạt được các mục tiêu của Chương trình đề ra, việc triển khai thực hiện cần sự ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là sự chủ động thực hiện của các Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững