Thứ hai, 30/01/2023 | 14:21 GMT+7

Chia sẻ kiến thức thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam

01/08/2018

Sáng ngày 31/7/2018, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo chia sẻ kiến thức “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” tại Hà Nội.

Sáng ngày 31/7/2018, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo chia sẻ kiến thức “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho biết, Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA trị giá 1,9 triệu đô la Mỹ là một hoạt động phối hợp với dự án “Hiệu quả Năng lượng cho Doanh nghiệp Công nghiệp của Việt Nam” (VEEIEs) của Ngân hàng Thế giới Việt Nam cho vay 100 triệu US$ để giúp các doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng.

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp thông qua việc thúc đẩy phát triển thị trường đầu tư Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng. Dự án gồm 03 Hợp phần hỗ trợ kỹ thuật: (1) Xây dựng năng lực phát triển dự án đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; (2) Xác định các dự án đầu tư Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; và (3) Hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp.

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, Dự án có đặt ra các mục tiêu Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức của các công ty dịch vụ năng lượng, các trung tâm TKNL, các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác liên quan về việc thực hiện dự án đầu tư TK&HQNL thông qua mô hình kinh doanh ESCO.

10 cán bộ quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực TK&HQNL và 15 chuyên gia kỹ thuật từ các công ty dịch vụ năng lượng và trung tâm Tiết kiệm năng lượng, các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng đã được chọn đi đào tạo tại Hàn Quốc.

Chương trình đào tạo theo thành phần được mời tập trung vào các chủ đề chính sau: (i) Chính sách Năng lượng của Hàn Quốc; (ii) Luật Kiểm toán năng lượng và triển khai thực hiện, các cơ chế hỗ trợ cho kiểm toán năng lượng; (iii) Quỹ hỗ trợ của Hàn Quốc cho Tiết kiệm năng lượng và Chính sách về ESCO / Kinh nghiệm triển khai hoạt động của ESCO của Hàn Quốc; (iv) Công nghệ kiểm toán năng lượng và triển khai thực hiện tại Hàn Quốc; (v) và một số chương trình liên quan như: Chương trình giảm thiểu khí nhà kính của Hàn Quốc; xây dựng (Chương trình quản lý mục tiêu -Target Management Scheme và Chương trình giao dịch phát thải - Emission trading Scheme) và Hệ thống quản lý năng lượng,vv.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia thành công trong việc áp dụng mô hình kinh doanh ESCO để thúc đẩy thị trường đầu tư TK&HQNL phát triển. Chính vì vậy, các chương trình học tập nâng cao năng lực tại Hàn Quốc cũng như việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các dự án đầu tư TK&HQNL tại Việt Nam từ phía chuyên gia Hàn Quốc là rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực

Hiện tại Bộ Công Thương đang soạn thảo một số văn bản quy phạm phát luật để tạo điều kiện cho các công ty dịch vụ năng lương (ESCO) phát triển nhằm thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm năng lượng ở các ngành công nghiệp. Do vậy kinh nghiệm khuyến khích phát triển các ESCO của HQ sẽ giúp chúng tôi tham khảo để áp dụng cho Việt Nam.

Theo ông Trịnh Quốc Vũ, mục tiêu ngắn hạn của Việt Nam là: Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức của các công ty dịch vụ năng lượng, các trung tâm TKNL ở các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác liên quan về việc thực hiện dự án đầu tư TK&HQNL thông qua mô hình kinh doanh ESCO; Góp phần cụ thể hóa mô hình công ty dịch vụ năng lượng thông qua việc thực hiện các dự án thí điểm đầu tư TK&HQNL và đưa ra các khuyến nghị về chính sách. Mục tiêu dài hạn là thiết lập thị trường vốn (tại kênh huy động vốn) để đầu tư cho tiết kiệm năng lượng ở các ngành công nghiệp.

Hội thảo Chia sẻ kiến thức của các học viên sau khóa đào tạo tại Hàn Quốc đã được các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm/thực tiễn của Hàn Quốc để xây dựng các Chính sách, chương trình và lộ trình thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy các hoạt động kiểm toán năng lượng và phát triển kinh doanh ESCO.

 

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

Top-runner 2022