Thứ sáu, 19/07/2024 | 08:39 GMT+7

Hợp tác trình diễn công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng

21/06/2017

Ngày 16/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác Trình diễn công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng.

Ngày 16/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ban quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (EECB) và các chủ công trình về hợp tác Trình diễn công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng.

Đại diện các bên ký Biên bản ghi nhớ hợp tác Trình diễn công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành xây dựng.

Buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ được tổ chức với sự chủ trì của ông Lê Trung Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án EECB - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cùng sự tham dự của đại diện Bộ Xây dựng, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), ông Trần Như Trung - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Cường, ông Poul Erik Kristensen - Chuyên gia hàng đầu về công trình xanh của tổ chức IFC (thành viên nhóm Ngân hàng Thế giới), với nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Dự án EECB do Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua UNDP. Dự án sẽ đóng góp hiệu quả vào việc triển khai và áp dụng có hiệu quả Quy chuẩn QCVN 09:2013/BXD “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” thông qua việc thực hiện 3 hợp phần: Soát xét, bổ sung chỉnh sửa và nâng cao năng lực thực thi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; Xây dựng các sáng kiến hỗ trợ phát triển thị trường và Trình diễn và nhân rộng giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng trong ngành Xây dựng.

Được chính thức triển khai từ tháng 4/2016, Dự án EECB đã đặt mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giảm mức phát thải khí nhà kính của ngành Xây dựng thông qua hỗ trợ về chính sách và thúc đẩyáp dụng các giải pháp khoa học công nghệ vào công trình xây dựng để tiết kiệm năng lượng. Thông qua 03 hợp phần này, dự án đặt mục tiêu cắt giảm 236.382 tấn CO2 trong vòng bốn năm tới.

Hợp phần trình diễn giải pháp, công nghệ tiết kiệm năng lượng trong ngành Xây dựng của Dự án EECB sẽ giới thiệu những giải pháp và công nghệ tiết kiệm năng lượng thực tế, đào tạo nhóm thiết kế và cuối cùng là trình diễn những cách tiếp cận có thể được nhân rộng, giúp hình thành một thế hệ các công trình tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam trong tương lai.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, Anland được Ban quản lý dự án EECB và Bộ Xây dựng chọn trình diễn công trình tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam do UNDP tài trợ từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), triển khai từ tháng 4/2016 đến năm 2020.

Dự án hướng tới mục tiêu cắt giảm lượng phát thải khí GHG của ngành xây dựng Việt Nam, cải thiện việc sử dụng năng lượng của các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng. Được biết, EECB đã khảo sát trên 100 chung cư cao tầng và thương mại để chọn ra 16 tòa nhà trình diễn các công trình tiết kiệm năng lượng.

Việc ký kết các Biên bản ghi nhớ lần này đã khởi đầu quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia, nhóm kỹ thuật của các chủ công trình và các chuyên gia kỹ thuật trong nước và quốc tế của Dự án EECB trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. Các chuyên gia dự án sẽ hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư và cácđơn vị tư vấn của chủ đầu tưtrong suốt quá trình thiết kế và xây dựng các công trình mới nhằm đạt được, thậm chí vượt mức yêu cầu tuân thủ Quy chuẩn 09:2013.

Theo Báo xây dựng