Thứ ba, 18/06/2024 | 18:24 GMT+7

VECEA họp phiên họp thứ nhất Ban Thường vụ mở rộng nhiệm kỳ II (2016 - 2021)

15/03/2017

Sáng ngày 15/3/2017, tại hội trường Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam đã họp phiên thứ nhất Ban Thường vụ mở rộng nhiệm kỳ II (2016 - 2021).

Sáng ngày 15/3/2017, tại hội trường Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam đã họp phiên thứ nhất Ban Thường vụ mở rộng nhiệm kỳ II (2016 - 2021) dưới sự chủ tọa của ông Đỗ Hữu Hào - Chủ tịch Hội.

Tham dự phiên họp còn các đồng chí: Nguyễn Đình Hiệp - Phó chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký, Đào Hồng Thái - Phó chủ tịch Hội, Đinh Văn Thuận - Phó chủ tịch Hội cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ và một số đồng chí trong Ban Chấp hành.

Các đồng chí của Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tham quan dây chuyền sản xuất đèn Led của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Mở đầu buổi họp, đồng chí Nguyễn Đình Hiệp - Tổng thư ký đã thông qua chương trình phiên họp thứ nhất Ban Thường vụ mở rộng nhiệm kỳ II (2016 - 2021) với nhiều nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, đồng chí Đào Hồng Thái - Phó chủ tịch Hội đã trình bày Chương trình hành động của Hội nhiệm kỳ II nhằm đổi mới cơ cấu tổ chức của Hội thực hiện mục tiêu tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo điều kiện cho hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau hoạt động góp phần thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng TK&HQ trên phạm vi toàn quốc; phấn đấu trở thành Hội mạnh trong các tổ chức phi Chính Phủ, là tiếng nói chung của toàn thể các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực TKNL Việt Nam, có uy tín trong và ngoài nước.

Các đại biểu dâng hương tại tượng đài Bác Hồ.

Theo đó, Hội ưu tiên và chú trọng củng cố tổ chức, kiện toàn cho hoạt động lâu dài của Hội; hoạt động tập hợp, đoàn kết hội viên, tạo điều kiện cho hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau hoạt động góp phần thúc đẩy hoạt động TKNL; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và truyền thông; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế; tăng cường quan hệ với các cơ quan, tổ chức, công tác tài chính, thi đua khen thưởng và các công tác khác. 

Phiên họp thứ nhất Ban Thường vụ mở rộng nhiệm kỳ II (2016 - 2021)

Cũng tại phiên họp, ông Nguyễn Đình Hiệp - Tổng thư ký đã trình bày Dự thảo phân công tổ chức thực hiện Chương trình hành động, cụ thể như sau: Về công tác tổ chức, chủ tịch Hội, các Phó Chủ tịch phối hợp thực hiện để chỉ đạo triển khai. Về Công tác thông tin truyền thông, các phó chủ tịch, Tổng thư ký và Văn phòng TW Hội chủ trì thực hiện. Về công tác nghiên cứu hoa học và xây dựng cơ ché chính sách, PGS.TS Đinh Văn Thuận (Phó Chủ tịch Hội) và Tổng thư ký phối hợp chủ trì. Về quan hệ với các cơ quan và tổ chức liên quan, Chủ tịch Hội và các Phó chủ tịch chủ trì. Về hợp tác quốc tế, TS. Nguyễn Thăng Long chịu trách nhiệm chủ trì. 

Đồng chí Nguyễn Đoàn Thăng - Phó chủ tịch Hội phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ. Số đông các đồng chí đều nhất trí với Chương trình hành động và Dự thảo phân công tổ chức thực hiện Chương trình hành động được trình bày tại phiên họp. Các ý kiến cũng đề cập tới việc đề xuất thành lập các ban chuyên trách và trung tâm tư vấn tiết kiệm năng lượng để thúc đẩy hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Hiệp - Tổng thư ký Hội trình bày Dự thảo phân công thực hiện Chương trình hành động.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Đỗ Hữu Hào giao Tổng thư ký Nguyễn Đình Hiệp tổng hợp các ý kiến và sửa đổi Chương trình hành động cho phù hợp. Trên cơ sở đề xuất của Tổng thư ký Hội, Chủ tịch Đỗ Hữu Hào cũng thống nhất thành lập các ban sau: Ban Tổ chức do Chủ tịch và Tổng thư ký Hội phụ trách; Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế do đồng chí Đinh Văn Thuận và đồng chí Nguyễn Thăng Long phụ trách; Ban Thông tin truyền thông do đồng chí Nguyễn Nguyên Vũ phụ trách và Ban Kiểm tra (đã thành lập tại Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II) do đồng chí Đào Hồng Thái phụ trách. 

Chủ tịch Đồ Hữu Hào cũng nhất trí với các ý kiến đề xuất thành lập Trung tâm Khoa học công nghệ và Dịch vụ tiết kiệm năng lượng và giao đồng chí Đào Hồng Thái chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thành lập trong quý III/2017.

Hà Nguyễn