Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:55 GMT+7

Hội nghị thông báo, hướng dẫn cơ sở SDNL trọng điểm thực hiện trách nhiệm theo quy định pháp luật

21/09/2016

Hội nghị do Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội, công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông và các đơn vị liên quan tổ chức.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, ngày 21/9/2016, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông báo, hướng dẫn thực hiện trách nhiệm theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

 Ông Nguyễn Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng - Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng - Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương, ông Đào Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội cùng đại diện Sở Công Thương Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện 30 công ty Điện lực quận, huyện/thị xã, công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông và các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2015.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, nhấn mạnh: “Hành động tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp sẽ góp phần giảm mức tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu khí thải ô nhiễm môi trường, tiết kiệm một phần lớn chi phí cho quốc gia. Năng lượng là nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng nhưng không phải vô tận, vì vậy việc sử dụng năng lượng hiệu quả phải bắt nguồn từ ý thức tự giác của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, phải bằng hành động cụ thể và thiết thực”. 

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Tiết kiệm năng lượng đã thông báo cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2015 theo quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hướng dẫn chi tiết về trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

Theo đó, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể là xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch; xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định và ba năm một lần phải thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc.  

Bên cạnh đó, áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở. 

Hội nghị đã góp sức tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và tạo sức lan tỏa đến cộng đồng, đặc biệt là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016” thành phố Hà Nội.

  Năm 2015, cả nước có 1.973 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, trong đó lĩnh vực công nghiệp có 1.598 cơ sở; công trình xây dựng có 279 cơ sở; giao thông vận tải có 71 cơ sở và nông nghiệp có 7 cơ sở. Riêng thành phố Hà Nội có 224 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, chiếm 11,35% cả nước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp có 113 cơ sở; công trình xây dựng với 109 cơ sở, giao thông vận tải với 2 cơ sở và lĩnh vực nông nghiệp không có cơ sở nào. 

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị:

 

Ông Đào Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội 
Ông Đào Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội và ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Các đại biểu tham dự hội nghị
Ông Phạm Hồng Quang - Phó Ban Kinh doanh - Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội
TS. Lưu Đức Khải - Phó Ban dịch vụ Công, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW
Đại diện công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông trình diễn trực quan so sánh đèn LED của công ty với các hãng khác trên thị trường
Quang cảnh hội nghị

 

Hà Nguyễn