Thứ tư, 24/07/2024 | 10:35 GMT+7

An Giang tăng cường thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2016

03/08/2016

Ngày 20/5/2016, UBND tỉnh An Giang đã ban hành công văn số 638/UBND-KTN về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2016.

Ngày 20/5/2016, UBND tỉnh An Giang đã ban hành công văn số 638/UBND-KTN về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2016. Theo đó, để đảm bảo nguồn cung ứng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô năm 2016, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng có ý kiến đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các cơ quan hành chính - sự nghiệp tăng cường thực hiện nghiêm Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướngChính phủ và Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chủ động áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng hướng vào hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, ngành điện triển khai Kế hoạch cung cấp điện cụ thể, chủ động phương án phát điện đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan báo, đài và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Ngọc Lan