Thứ bảy, 13/07/2024 | 12:38 GMT+7

Quảng Bình ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng TK&HQ giai đoạn 2016-2020

02/06/2016

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng.

Ngày 23/5/2016, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 1518/QĐ-UBND về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng của Quy hoạch Phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035.

Bên cạnh đó, kế hoạch hướng tới mục tiêu xây dựng từ 2 - 4 mô hình/năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tòa nhà, giao thông vận tải; đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện, phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống thấp hơn 4,95% vào năm 2020 (năm 2015 là 9,03%).

Đồng thời, tiết kiệm 10 - 15% sản lượng điện so với dự báo tại các cơ quan, công sở Nhà nước trên địa bàn; từng bước tổ chức hệ thống chiếu sáng đô thị đảm bảo hiện đại văn minh, hiệu quả nhằm giảm khoảng 30% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo; đến năm 2020, hoàn thành việc thay thế đèn cao áp công suất lớn bằng đèn Led tiết kiệm điện tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và một số tuyến phố chính tại trung tâm các huyện; đầu tư ứng dụng, lắp đặt thiết bị điều khiển hiện đại, tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng…

Ngoài ra, kế hoạch cũng nêu lên các hoạt động chính sẽ tập trung thực hiện, bao gồm: xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, sản xuất và sử dụng sản phẩm tiết kiệm năng lượng; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ các sở, ngành, địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; quảng bá, vận động người dân sử dụng sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong gia đình; phát triển thí điểm mô hình sử dụng khí sinh khối biomass/biogas trong chăn nuôi quy mô hộ gia đình và trang trại; sử dụng năng lượng tái tạo tại các thôn, bản không kéo được điện lưới quốc gia; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà và cơ quan, công sở. 

Song song với đó, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và năng lượng tái tạo; triển khai hoạt động hỗ trợ kiểm toán, đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nhiều năng lượng để áp dụng giải pháp phù hợp nhằm phát huy hiệu quả sử dụng năng lượng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp, chiếu sáng công cộng, quản lý và kinh doanh điện…

Hải Phong