Thứ tư, 24/07/2024 | 09:55 GMT+7

Thanh Hóa tăng cường tiết kiệm điện năm 2016

25/05/2016

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 4698/UBND-CN về việc tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2016.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 4698/UBND-CN về việc tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2016. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công ty Điện lực Thanh Hóa, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện. 

Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia phong trào hộ gia định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nhân rộng phong trào thi đia “Gia đình tiết kiệm điện”, “Trường học tiết kiệm điện” đến các gia địa phương trên địa bàn tỉnh; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, hoạt cảnh, chương trình truyền thanh, truyền hình dưới nhiều hình thức sinh động, phù hợp.

Bên cạnh đó, đầu tư, nâng cấp, cải tạo lưới phân phối điện để bảo đảm vận hành an toàn, giảm tổn thất điện năng. Các đơn vị kinh doanh bản lẻ điện trên địa bàn quản lý, có kế hoạch đầu tư và thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống điện nông thôn để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng theo quy định. 

Mai Linh