Thứ sáu, 21/06/2024 | 00:46 GMT+7

EVNHCMC phấn đấu giảm tỉ lệ tổn thất điện năng dưới 4,55%

17/02/2016

Đây là mục tiêu mà Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đạt được trong năm 2016.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) là một trong 5 Tổng công ty phân phối điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với nhiệm vụ chính là phân phối điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong năm 2016, EVNHCMC đặt mục tiêu giảm tỉ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối (hay tổn thất điện năng) dưới 4,55%. Đây nhiệm vụ rất quan trọng, nó phản ánh năng lực của cả một tập thể. Vì vậy, với Tổng công ty, đây cũng luôn là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu bên cạnh các mục tiêu khác trong năm 2016 như thực hiện chỉ tiêu truy thu điện năng vi phạm sử dụng điện; thỏa thuận với khách hàng để di dời điện kế ra ngoài nhà; thực hiện tốt công tác quản lý thiết bị đo đếm, đảm bảo 100% thiết bị đo đếm điện năng vận hành trên lưới điện còn hiệu lực kiểm định. 

(Ảnh minh họa: Internet)

Được biết, năm 2015, EVNHCMC đề ra mục tiêu thực hiện tỉ lệ tổn thất điện năng đạt thấp hơn 4,85%. Đến năm 2020, Tổng công ty phấn đấu đạt tỉ lệ tổn thất điện năng ở mức ngang tầm với các nước trong khu vực.

Dương Hoàng Minh