Thứ bảy, 15/06/2024 | 11:18 GMT+7

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam

14/01/2016

Dự án với vốn đầu tư hơn 22 triệu USD giúp giảm phát thải C02 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vừa được thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” với tổng vốn hạn mức gần 22,5 triệu USD. Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ không hoàn lại từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF).

Theo đó, dự án sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm và do Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) làm chủ. Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, Dự án đạt mục tiêu đề ra.

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đề ra mục tiêu  giảm 236.382 tấn CO2 bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng

Cụ thể, dự án đề ra mục tiêu là giảm 236.382 tấn CO2 bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, mức giảm phát thải trực tiếp C02eq ước tính khoảng 37.680 tấn tính đến thời điểm dự án kết thúc và mức giảm phát thải gián tiếp ước tính giảm 6% lượng phát thải hàng năm cộng dồn trong 10 năm sau khi dự án kết thúc.

Được biết, dự án có tổng mức vốn 22.476.550 USD, trong đó, vốn ODA do GEF viện trợ không hoàn lại thông qua UNDP là trên 3,1 triệu USD, vốn đối ứng và đồng tài trợ của các cơ quan phía Việt Nam trên 19,2 triệu USD.

Trong quá trình thực hiện, dự án sẽ xây dựng và trình diễn một số mô hình mẫu với tòa nhà thương mại sử dụng công nghệ năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

Hà Nguyễn