Thứ sáu, 24/05/2024 | 14:24 GMT+7

Cục đường sắt VN hoàn thành Sổ tay hướng dẫn thực hiện các biện pháp Tiết kiệm năng lượng

07/01/2016

“Sổ tay hướng dẫn thực hiện các biện pháp Tiết kiệm năng lượng trong khai thác vận tải và sản xuất công nghiệp đường sắt” đã được hoàn thành sau 2 năm xây dựng.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là mục tiêu của ngành giao thông vận tải (GTVT) nói chung và của ngành đường sắt nói riêng. Trong thời gian qua, cục Đường sắt Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình nhằm thực hiện mục tiêu này, trong đó có việc xây dựng “Sổ tay hướng dẫn thực hiện các biện pháp Tiết kiệm năng lượng trong khai thác vận tải và sản xuất công nghiệp đường sắt” mã số NL 142005. Cuốn sổ tay hướng dẫn này đã chính thức được Cục hoàn thành trong tháng 12 năm 2015 vừa qua.  

Được biết, việc xây dựng “Sổ tay hướng dẫn thực hiện các biện pháp Tiết kiệm năng lượng trong khai thác vận tải và sản xuất công nghiệp đường sắt” nằm trong khuôn khổ dự án Tiết kiệm năng lượng của Bộ Giao thông vận tải, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cục Đường sắt Việt Nam được giao chủ trì dự án và Thạc sỹ Trương Văn Duy, Chuyên viên Phòng KHCN&MT được phân công làm chủ nhiệm dự án.

Dự án được thực hiện trong hai năm, từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2015. Cuốn sổ tay được biên soạn trên sở các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về tiết kiệm nhiên liệu cũng như kế thừa các dự án, kinh nghiệm thực tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã thực hiện trong lĩnh vực khai thác vận tải và SXCN đường sắt. Cuốn sổ tay hướng dẫn này không chỉ giúp các đơn vị có thể tra cứu dễ dàng, vận dụng linh hoạt mà còn góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường chung của đất nước.

Hà Nguyễn