Thứ hai, 22/07/2024 | 01:29 GMT+7

Giải thưởng Công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường hằng năm

09/12/2015

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng, Giải thưởng Công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường sẽ được xét thưởng hằng năm.

Theo dự thảo, công trình đăng ký tham dự Giải thưởng Công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường phải là công trình xây dựng dân dụng từ cấp III trở lên đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật trong vòng 3 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký xét thưởng; đồng thời, không có vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, đấu thầu, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống cháy, nổ và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Tiêu chí xét tặng giải thưởng

Công trình tham dự Giải thưởng Công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường được đánh giá theo các tiêu chí với tổng số điểm tối đa là 100 điểm.

Trong đó, tiêu chí quan trọng nhất là hiệu quả sử dụng năng lượng với số điểm tối đa 40 điểm. Tiêu chí chất lượng môi trường bên trong công trình điểm tối đa 20 điểm. 4 tiêu chí còn lại: Hiệu quả sử dụng nước, hiệu quả sử dụng vật liệu, giải pháp bảo vệ hệ sinh thái, giải pháp bảo vệ môi trường đều có điểm tối đa 10 điểm.

Giải thưởng Công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường được xét tặng cho các công trình đạt từ 75 điểm trở lên.

Đơn vị đăng ký công trình đạt Giải thưởng Công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường sẽ nhận được Giấy chứng nhận giải thưởng do Chủ tịch Hội đồng xét thưởng cấp. Bên cạnh đó, đơn vị có công trình đạt giải thưởng sẽ được trao huy chương vàng.

Trình tự xét tặng giải thưởng

Theo dự thảo, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình nộp 2 bộ hồ sơ đăng ký công trình tham dự giải thưởng về Cơ quan thường trực giải thưởng (Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng) trước ngày 30/9 hằng năm. Hồ sơ đăng ký nộp sau thời gian nêu trên sẽ được xét vào năm kế tiếp.

Căn cứ kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại công trình, Cơ quan thường trực giải thưởng lập danh sách các công trình đáp ứng các tiêu chí xét thưởng và gửi các hồ sơ liên quan lên Hội đồng xét thưởng. Hội đồng xét thưởng họp xem xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ đánh giá và đề xuất của Cơ quan thường trực giải thưởng và trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định danh mục các công trình đạt giải thưởng.

Danh mục các công trình được tặng Giải thưởng Công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường và các chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình sẽ được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Bộ Xây dựng. Cơ quan thường trực giải thưởng tổ chức công bố và trao giải thưởng cho các đơn vị có công trình đạt giải sau khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Báo Chính Phủ