Thứ hai, 30/01/2023 | 14:17 GMT+7

Xây dựng cơ sở pháp lý cho thống kê năng lượng

01/12/2015

Trong hai ngày 30/11 và 1/12 tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) và Trung tâm Nghiên cứu năng lượng châu Á tổ chức hội thảo về cơ sở pháp lý cho thống kê năng lượng ở Việt Nam.

Trong hai ngày 30/11 và 1/12 tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) và Trung tâm Nghiên cứu năng lượng châu Á tổ chức hội thảo về cơ sở pháp lý cho thống kê năng lượng ở Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã dự hội thảo.

Hội thảo đã nghe các chuyên gia của IEA trình bày các phân tích về các thách thức hiện tại trong việc thu thập dữ liệu và thống kê năng lượng từ nhiệm vụ nghiên cứu thực trạng ban đầu và đưa ra các đề xuất cũng như chia sẻ các thông lệ tốt nhất trên thế giới về phối hợp thu thập dữ liệu và thống kê năng lượng. Từ đó nâng cao chất lượng, mức độ sẵn có và sự thống nhất của dữ liệu năng lượng và thống kê năng lượng ở Việt Nam cho mục đích sử dụng của các nhà hoạch định chính sách và các nhà phát triển dự án.

Hội thảo là hoạt động diễn ra trong khuôn khổ của chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương và IEA trong việc cải thiện khung pháp lý thu thập dữ liệu và thống kê của Việt Nam.

Theo các chuyên gia, Việt Nam có những tiến bộ quan trọng trong việc phát hành các bảng cân bằng năng lượng hàng năm trong vài năm vừa qua. Tuy nhiên, chất lượng và mức độ sẵn có của dữ liệu tại các bộ khác nhau cũng rất khác nhau và nhiều dữ liệu trong đó không được chia sẻ giữa các bộ cũng như không có các quy định bắt buộc các công ty phải báo cáo. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường cơ sở pháp lý của Việt Nam để thu thập và điều phối dữ liệu năng lượng có thể còn cần phải nhiều thời gian để khắc phục các trở ngại hiện thời.

Hội thảo là cơ hội nhằm nâng cao năng lực thu thập thẩm định và giám sát các dữ liệu và thống kê năng lượng cũng như nâng cao chất lượng, phạm vi bao phủ cũng như tính thống nhất của bảng cân bằng năng lượng quốc gia của Việt Nam và chia sẻ giữa các bộ và đối tác quốc tế.

Tiếp ngay sau hội thảo là khóa đào tạo ngắn ngày về thống kê năng lượng và thu thập dữ liệu do các chuyên gia nước ngoài thực hiện. 

Theo Báo Công Thương

Top-runner 2022