Chủ nhật, 14/07/2024 | 02:03 GMT+7

Hội nghị tập huấn tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Quảng Bình

19/09/2015

Ngày 18/9, Sở Công thương tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tập huấn về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/9, Sở Công thương tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tập huấn về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng. Tham dự có đại diện lãnh đạo và công chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12, ngày 17-6-2010 của Quốc hội; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP, ngày 29-3-2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg, ngày 12-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu quả năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; Thông tư số 09/2012/TT-BTC, ngày 20-4-2012 của Bộ Công thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, ngày 17-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 1427/QĐ-TTg, ngày 2-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015.

Hội nghị cũng đã dành thời gian cho các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Theo Báo Quảng Bình