Thứ sáu, 08/12/2023 | 02:59 GMT+7

Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả cho học sinh

09/07/2015

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi chương trình tuyên truyền về tiết kiệm điện cho các em học sinh Trung học cơ sở. Chương trình được diễn ra tại Phòng Thông tin tuyên truyền an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi chương trình tuyên truyền về tiết kiệm điện cho các em học sinh Trung học cơ sở. Chương trình được diễn ra tại Phòng Thông tin tuyên truyền an toàn và tiết kiệm năng lượng. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch Tuyên truyền sử dụng điện an toàn- tiết kiệm- hiệu quả cho người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Tham gia chương trình, các em học sinh được tham quan, hướng dẫn những kiến thức cơ bản về các nguồn năng lượng tạo ra điện đang được sử dụng trong nước và các nước trên thế giới. Đồng thời, các em học sinh sẽ được hướng dẫn cách sử dụng năng lượng, trọng tâm là năng lượng điện để đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Được biết, phòng thông tin tuyên truyền an toàn và tiết kiệm năng lượng được đưa vào hoạt động từ năm 2013. Đây cũng là nơi công ty điện lực TP. HCMC phối hợp với các đơn vị kinh doanh để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết bị an toàn trong sử dụng điện. Đồng thời, giới thiệu về các nguồn năng lượng tái tạo tiết kiệm điện hoặc thay thế điện giúp giảm lệ thuộc vào nguồn điện.

 

 Thanh Xuân