Thứ bảy, 10/12/2022 | 01:44 GMT+7

Cả nước tiết kiệm 667,26 kWh điên trong 3 tháng đầu năm

09/04/2015

Trong quý I năm 2015, cả nước nước thực hiện tiết kiệm được 667,26 triệu kWh, bằng 2,19% sản lượng điện thương phẩm. Trong đó Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đạt mức tiết kiệm điện cao nhất, gần 2,6% sản lượng điện thương phẩm.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo, trong quý I năm 2015, hệ thống điện quốc gia vận hành, cung cấp điện an toàn, ổn định. Tập đoàn đã thực hiện 03 đợt cấp nước từ các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2014 - 2015 ở các địa phương khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ. 

Trong quý I năm 2015, cả nước nước thực hiện tiết kiệm được 667,26 triệu kWh, bằng 2,19% sản lượng điện thương phẩm. Trong đó Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đạt mức tiết kiệm điện cao nhất, gần 2,6% sản lượng điện thương phẩm.

Đặc biệt, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 do Bộ Công Thương chủ trì, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là nhà tài trợ chính đã nhận được sự hưởng ứng của các tỉnh và thành phố trên khắp cả nước. Với sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất từ 20h30 - 21h30 ngày 22/3/2015 tại Hà Nội và từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3/2015 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, sản lượng tiết kiệm được là 520.000 kWh, tương đương khoảng 820 triệu đồng.

Trong quý II, EVN dự kiến tăng trưởng phụ tải từ 9,2% tới 10,5 % so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong các tháng 5 và 6, dự kiến phụ tải của hệ thống có thể đạt bình quân tới 460-465 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất toàn hệ thống có thể lên tới 24.780 MW. 

Để đảm bảo điên cho mùa khô, EVN sẽ điều hành khai thác hợp lý cơ cấu các nguồn điện. Trong đó, huy động cao các nguồn điện than và khí, trong đó nhiệt điện than phải đảm bảo sản lượng trung bình tối thiểu 150-155 triệu kWh/ngày. Đồng thời, vận hành an toàn, tin cậy hệ thống truyền tải điện liên kết các miền trong thời gian liên tục phải truyền tải cao về công suất và sản lượng điện theo hướng Bắc - Trung - Nam.

Mai Lan

3 giải thưởng HQNL 2022