Thứ tư, 25/05/2022 | 08:23 GMT+7

Năm 2015 EVN HCMC phấn đấu tiết kiệm 410 triệu kWh

24/01/2015

Để đạt được chỉ tiêu về sản lượng điện tiết kiệm là trên 2% điện thương phẩm, tương ứng từ 410 triệu kWh trở lên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, đơn vị đã đề ra 03 mục tiêu, 14 nhiệm vụ. Trong đó phấn đấu mục tiêu giảm hệ số đàn hồi điện năng tại Thành phố bằng hoặc thấp hơn 0,9.

Để đạt được chỉ tiêu về sản lượng điện tiết kiệm là trên 2% điện thương phẩm, tương ứng từ 410 triệu kWh trở lên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, đơn vị đã đề ra 03 mục tiêu, 14 nhiệm vụ. Trong đó, phấn đấu mục tiêu giảm hệ số đàn hồi điện năng tại Thành phố bằng hoặc thấp hơn 0,9.

Theo đó, Tổng công ty điện lực TP.HCM tiếp tục triển khai chương trình: Thi đua gia đình tiết kiệm điện, Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; Tuyến đường tiết kiệm điện kiểu mẫu…

Tổng Giám đốc EVNHCMC trao Giấy công nhận gia đình TKĐ 2014

Tổng công ty điện lực TP.HCM cũng tổ chức lớp đào tạo tập huấn kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hướng dẫn dán nhãn năng lượng… Đồng thời, Tổng công ty cũng tổ chức theo dõi tình hình sử dụng điện của các cơ quan hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng phối hợp với các nhà cung cấp đẩy mạnh hoạt động quảng bá sử dụng đèn LED, tiếp tục sửa chữa, thay mới hệ thống điện cho các hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, Tổng công ty cũng chú trọng triển khai mô hình ESCO cho 40 trạm 110 kV về lắp đặt pin năng lượng mặt trời cải tạo hệ thống chiếu sáng tại các trạm.

Mai Anh 

 

 

Depp3