Thứ tư, 24/07/2024 | 10:51 GMT+7

Trà Vinh năm 2014 tiết kiệm được 14,584 triệu kWh điện năng

20/01/2015

Thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và công văn 1942/UBND-KTKT ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh, V/v tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện.

Thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và công văn 1942/UBND-KTKT ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh, V/v tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện.

Lễ phát động Chương trình "Ấp văn hóa - Khóm văn hóa tiết kiệm điện"

Theo kế hoạch tiết kiệm điện năm 2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao cho tỉnh Trà Vinh là 12,976 triệu kWh, tương đương 2,11% sản lượng điện thương phẩm năm 2014 (kế hoạch cả năm 615 triệu kWh). Qua thực hiện năm 2014 Công ty Điện lực Trà Vinh đã tiết kiệm 14,584 triệu kWh, đạt 112,39% kế hoạch Tổng Công ty giao năm 2014. Trong đó chi tiết theo các thành phần đều thực hiện tiết kiệm so với cùng kỳ năm 2014 như sau: Chiếu sáng công cộng: 105.597 Kwh; Cơ quan hành chính sự nghiệp: 1.882.143 kwh; Ánh sáng sinh hoạt-kinh doanh dịch vụ: 7.526.607 kWh; Công nghiệp xây dựng: 5.069.737 kWh.

Kết quả đạt được này nhờ triển khai tốt các mô hình tiết kiệm điện như: Quy chế phối hợp với 05 tổ chức đoàn thể về công tác tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; Quy chế phối hợp với cơ quan Báo, Đài và Cổng thông tin điện tử tỉnh để triển khai công tác tuyên truyền về an toàn điện, tiết kiệm điện, lịch cắt điện và chương trình ấp/khóm văn hóa tiết kiệm điện. Điểm nhấn các mô hình này là mô hình “Ấp/khóm văn hóa tiết kiệm điện”, đã từng bước đưa phong trào tiết kiệm điện đi vào đời sống của người dân, tiến tới hình thành những “Gia đình tiết kiệm điện”.

Theo Công ty Điện lực Trà Vinh