Thứ hai, 28/11/2022 | 19:42 GMT+7

Danh sách chuyên gia được cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình đào tạo "Xây dựng và vận hành hệ thống QLNL theo ISO 50001"

31/12/2013

Chương trình đào tạo chuyên gia về hệ thống quản lý năng lượng của Dự án “Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng”

Chương  trình đào tạo chuyên gia về hệ thống quản lý năng lượng của Dự án “Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng” của Bộ Công Thương và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 5/2012 đến 5/2013 do 02 chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm về hệ thống quản lý năng lượng thực hiện. 

Học viên tham gia Chương trình đào tạo này các chuyên gia đến từ các tổ chức tư vấn về tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản lý và một số doanh nghiệp. Các học viên đã được đào tạo thông qua nhiều hình thức như đào tạo tại lớp học, thực hành tại doanh nghiệp và đào tạo từ xa thông qua hình thức trao đổi qua skype/basecamp với các giảng viên quốc tế hàng tháng. 

  • Sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo các chuyên gia đã có các khả năng/kỹ năng  như sau:
  • Xúc tiến và cung cấp tư vấn về hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 cho các nhà quản lý doanh nghiệp nhằm cải thiện hiệu suất năng lượng;
  • Hỗ trợ/tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng tuân thủ tiêu chuẩn ISO 50001;
  • Tiến hành Hội thảo nâng cao nhận thức về lợi ích và chi phí của việc thực hiện hệ thống quản lý năng lượng phù hợp với ISO 50001;
  • Tiến hành lớp đào tạo 2 ngày cho cán bộ quản lý/nhân viên doanh nghiệp về kiến thức làm thế nào để xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý năng lượng tuân thủ ISO 50001.
Ban quản lý dự án xin trân trọng thông báo cho các doanh nghiệp/khách hàng Danh sách các chuyên gia đã được Bộ Công Thương và UNIDO cấp chứng nhận hoàn thành Chương trình đào tạo như sau: 

No.

Họ tên chuyên gia

Tổ chức/DN

Điện thoại

Email

1

Trần Thị Ngọc Anh

Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT

0912214830

anhtran@quacert.gov.vn

2

Phạm Quốc Bình

Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT

0904192548

binhpq@quacert.gov.vn

3

Phạm Ngọc Dũng

Công ty cổ phần RCEE- NIRAS

0982326583

dung.pham@rcee.org.vn

4

Màn Thùy Giang

Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

0904006680

gianghd06@yahoo.com

5

Đinh Xuân Hà

Công ty tư vấn quốc tế IMC Hải Phòng

 

0934228010

dinhxha@gmail.com

6

Bùi Thanh Hùng

Viện khoa học và công nghệ nhiệt lạnh – Đại học Bách khoa Hà Nội

0903203825

hungbuithanh@gmail.com

7

Phan Tuấn Hùng

Công ty TUV NORD Việt Nam

0904217534

pthung@tuv-nord.com

8

Nguyễn Xuân Quang

Viện khoa học và công nghệ nhiệt lạnh – Đại học Bách khoa Hà Nội

0916127468

nguyenserious@gmail.com

9

Hoàng Minh Lâm

Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Sở Công thương Hà Nội

0983862333

lamhm.ecchanoi@gmail.com

10

Đỗ Văn Sáng

Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Sở Công thương Hà Nội

0946285428

sangdv.ecchanoi@gmail.com

11

Đặng Minh Tuấn

Công ty tư vấn quốc tế IMC Hà Nội

0912021167

imc.tuan@gmail.com

12

Tạ Văn Tuân

Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Sở Công thương Hà Nội

0904026336

tuantv.ecchanoi@gmail.com

13

Trần Cảnh Hưng

Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn- Sở Công thương Hải Phòng

0906280683

trancanhhung@gmail.com

14

Nguyễn Quang Thịnh

Công ty TNHH phát triển năng lượng Systech Hải Phòng

0944454115

thinhnq@systech.com.vn

15

Vũ Như Lý

Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Sở Khoa học-Công nghệ Hải Dương

0904397049

nhulykh@gmail.com

16

Nguyễn Văn Phan

Công ty cổ phần Đường Man

0976777311

phannv@duongman.com

17

Ngô Văn Thanh

Công ty cổ phần Đường Man

0912726165

 

18

Nguyễn Trọng Hiếu

Công ty Coca-Cola chi nhánh Miền Bắc

0912553964

nthieu@coca-cola.com.vn

19

Đỗ Tuấn Anh

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công thương Đồng Tháp

0939 799 215

dtanh77@gmail.com

20

Bùi Văn Minh

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công thương Đồng Tháp

0987383154

buivanminh1984@gmail.com

21

Lê Quang Huy

Trung tâm tiết kiệm năng lượng- Sở Công thương Tiền Giang

0977 646 645

lequanghuy2204@gmail.com

22

Nguyễn Trung Kiên

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng - Sở Công thương Tiền Giang

0909 823 824

nguyenkien_tknltg@yahoo.com.vn

23

Trần Quốc Tuấn

Trung tâm tư vấn và phát triển công nghiệp Đồng Nai

0986577445

tramdungxe5@yahoo.com.vn

24

Ngô Văn Dậu

Công ty Hatech TP Hồ Chí Minh

0908847091

dau@escohatech.com

25

Nguyễn Thị Liên

Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Sở Khoa học-Công nghệ Tp Hồ Chí Minh

08.39322372

lienecc@yahoo.com

26

Tiết Vĩnh Phúc

Trung tâm nghiên cứu và phát triển về tiết kiệm năng lượng -ENERTEAM

0903878151

enerteam@hcm.vnn.vn

27

Đặng Quang Vinh

Trung tâm nghiên cứu và phát triển về tiết kiệm năng lượng -ENERTEAM

0984772967

vinh_dq@hcm.vnn.vn

28

Nguyễn Mạnh Tuân

Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Sở Khoa học-Công nghệ Tp Hồ Chí Minh

0976846575

nguyenmanhtuan20@gmail.com

29

Bùi Văn Tuấn

Công ty Schneider Tp Hồ Chí Minh

08 3810 3103

Bui-Van.Tuan@schneider-electric.com,

30

Phạm Phú Thanh Sơn

Trung tâm tiết kiệm năng lượng – Sở Khoa học-Công nghệ Đà Nẵng

0989157190

thanh_son636@yahoo.com3 giải thưởng HQNL 2022