Thứ hai, 30/01/2023 | 15:51 GMT+7

Tuyên Quang: Tập huấn thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

19/11/2013

Năm 2013, dự kiến lượng tiêu thụ điện thương phẩm toàn tỉnh Tuyên Quang ước 405 triệu Kwh, do đó, điện thương phẩm năm 2013 tăng khoảng 7,0% so với năm 2012.

Sáng 15/11, Sở Công Thương Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tập huấn về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ quản lý các sở, ban, ngành, cán bộ cấp huyện và lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

f64e5598b_15112013_1355_cong_thuong.jpg

Năm 2013, Tuyên Quang đặt chỉ tiêu tiết kiệm 1,5% điện thương phẩm

Năm 2012, điện thương phẩm toàn tỉnh Tuyên Quang là 381 triệu kWh, trong đó điện cho quản lý tiêu dùng là 192,56 triệu kWh, chiếm tỷ trọng lớn hơn 50%. 

Năm 2013, dự kiến lượng tiêu thụ điện thương phẩm toàn tỉnh ước 405 triệu Kwh, trong đó điện thương phẩm sử dụng trong nông lâm ngư nghiệp chiếm 0,43%, trong công nghiệp xây dựng chiếm 39,3%, trong thương nghiệp dịch vụ chiếm 1,6%, trong quản lý tiêu dùng chiếm 57,37%, các hoạt động khác chiếm 5,3%. Như vậy điện thương phẩm năm 2013 tăng khoảng 7,0% so với năm 2012. 
 
Theo Sở Công Thương Tuyên Quang, điện thương phẩm tăng chủ yếu do thành phần công nghiệp và xây dựng có tăng trưởng thấp 3,24% (đầu năm dự kiến tăng 11,2%). Chỉ tiêu tiết kiệm điện năm 2013 theo kế hoạch của ngành điện là 1,5% điện thương phẩm toàn tỉnh.


Meo tiet kiem dien trong gia dinh 


Tại hội nghị, các chuyên gia từ Bộ Công Thương, Sở Công Thương Tuyên Quang đã chuyển tải nội dung: Khảo sát, điều tra, thống kê các dạng năng lượng đang sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Luật sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả, một số văn bản hướng dẫn thực hiện: Luật, Nghị định, Thông tư; Giới thiệu Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả; Các giải pháp, kỹ thuật cơ bản tiết kiệm năng lượng trong một số ngành công nghiệp, tòa nhà, các công trình chiếu sáng công cộng…

Dịp này, Sở Công thương đã phát động phong trào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện sử dụng tiết kiệm điện trong sinh hoạt, tiêu dùng tại cơ quan, đơn vị và hộ gia đình góp phần đảm bảo ổn định cung cấp điện năng chp phát triển kinh tế - xã hội.
Tuấn Anh
Top-runner 2022