Thứ bảy, 25/03/2023 | 08:23 GMT+7

TP. HCM chú trọng giải pháp TKNL từ hộ gia đình

08/10/2013

Trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng của TP. HCM, hộ gia đình là đối tượng sử dụng năng lượng lớn thứ hai (chiếm khoảng 37%) sau công nghiệp (40%)

Trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng của TP. HCM, hộ gia đình là đối tượng sử dụng năng lượng lớn thứ hai (chiếm khoảng 37%) sau công nghiệp (40%). Chính vì vậy, công tác truyền thông TKNL cho hộ gia đình luôn được thành phố chú trọng trong những năm gần đây.

Từ năm 2010, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM (ECC HCMC) đã triển khai cuộc vận động hộ gia đình TKNL và đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều đoàn thể, ban ngành tại TP. HCM. Tuy nhiên, theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có hiệu lực từ đầu năm 2011 thì hộ gia đình là nhóm đối tượng không chịu sự ràng buộc nên việc kêu gọi tiết kiệm năng lượng đối với hộ gia đình chỉ dựa trên tinh thần vận động sự tự nguyện.
Nhưng công tác vận động hộ gia đình TKNL vẫn tiếp tục được triển khai, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của đối tượng hộ gia đình trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả.

Trong giai đoạn 2010-2012, cuộc vận động đã triển khai nhiều nội dung nhằm hướng đến mục tiêu giúp các hộ gia đình tiết giảm chi phí năng lượng, trong đó quan trọng nhất vẫn là đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên đủ kiến thức và năng lực tuyên truyền.

Từ năm 2010, số lớp tập huấn dành cho đối tượng này do ECC HCMC phối hợp cùng các địa phương, đoàn thể tổ chức là 24 lớp với 1200 tuyên truyền viên. Số lớp được tổ chức năm 2012 lên đến 37 lớp và 3500 tuyên truyền viên. Nhờ lực lượng tuyên truyền viên năng động, vững kiến thức và có kỹ năng tuyên truyền tốt đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong việc truyền thông đến các hộ gia đình thực hiện giải pháp TKNL.

4f3824333_h21.jpg
 
Đại diện hội LHPN các quận huyện đăng ký thực hiện chương trình

Năm 2013, trên cơ sở những kết quả về công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng cho các thành viên trong hộ gia đình của từ năm 2010 đến 2012, với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, cuộc vận động hộ gia đình TKNL tiếp tục được triển khai nhằm duy trì và củng cố nhận thức về tiết kiệm năng lượng cho cộng đồng, qua đó, hướng các hộ gia đình đến việc thực hành và hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Từ việc hướng dẫn lý thuyết, cuộc vận động 2013 đã được nâng lên đến việc hướng dẫn thực hành cách sử dụng thiết bị điện sao cho hiệu quả và an toàn đến từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, ECC HCMC cũng tổ chức lượng giá nhận thức và hành vi của các hộ gia đình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để điều chỉnh phương pháp truyền thông thích hợp hơn.

Để mở rộng mạng lưới tuyên tuyền viên cũng như mở rộng công tác tuyên truyền, tập huấn…đồng thời giúp các hộ gia đình trên địa bàn thành phố thực hành sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ECC HCMC đã tổ chức đào tạo tuyên truyền viên và hướng dẫn cho các hộ gia đình thực hành tiết kiệm thông qua việc phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Luật Gia, Hội cựu chiến binh, Mặt trận tổ quốc, các Quận, huyện, các tổ dân phố, Phường, Xã…

493f6dcb6_h3.jpg
 
Các lớp tuyên truyền cho đối tượng hộ gia đình được ECC HCMC tổ chức ngày càng tăng tính hấp dẫn và thiết thực

Bà Đặng Thị Luận, Trưởng phòng Thông tin – Truyền thông ECC HCMC - cho biết “Để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua chương trình mục tiêu quốc gia thì công tác nâng cao nhận thức cần phải thực hiện thường xuyên, lâu dài và bằng nhiều hình thức thì các đối tượng sử dụng năng lượng trong đó có hộ gia đình mới có thể dần thay đổi và hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

Cho đến tháng 8/2013, ECC-HCMC đã tổ chức được 36 lớp tập huấn dành cho các hộ gia đình, tuyên truyền viên với khoảng 3600 người tham gia. Với đội ngũ giảng viên vừa có chuyên môn giỏi, kỹ năng giảng dạy tốt vừa có kinh nghiệm trong công tác đào tạo lại nhiều nhiệt huyết và kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chương trình suốt 4 năm qua, cuộc vận động hộ gia đình TKNL 2013 hứa hẹn sẽ mang lại kết quả vượt bậc, góp phần cắt giảm năng lượng năng lượng tiêu thụ theo mục tiêu thành phố đã đề ra.

Tuấn Anh
giờ trái đất 2023