Thứ ba, 06/06/2023 | 07:25 GMT+7

DN Cần Thơ sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả

24/07/2013

Sáng ngày 09/07/2013 Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng Khoa Học Công Nghệ đánh giá,nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “ Lập cơ sở khoa học cho việc sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất ở các lĩnh vực trọng yếu trên địa bàn TP. Cần Thơ".

Sáng ngày 09/07/2013 Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu TP. Cần Thơ thuộc Sở Khoa Học Và Công Nghệ TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng Khoa Học Công Nghệ đánh giá,nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “ Lập cơ sở khoa học cho việc sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất ở các lĩnh vực trọng yếu trên địa bàn TP. Cần Thơ” do KS . Nguyễn Thanh Tùng – Trung Tâm Tiết Kiệm Năng Lượng TP. Cần Thơ làm chủ nhiệm và Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu TP. Cần Thơ chủ trì thực hiện đề tài.
460618472_dsc00174.jpg
 
Sau 2 năm triển khai qua 2 giai đoạn ( từ tháng 06/2011 đến tháng 07/2013 ) với sự tham gia của 06 Doanh Nghiệp trong số 05 ngành công nghiệp trọng yếu ở TP. Cần Thơ đề tài đã đạt được một số kết quả :

Các mô hình và giải pháp tiết kiệm năng lượng sẽ được phổ biến và nhân rộng trong địa bàn. Nâng cao nhận thức về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các Doanh Nghiệp.

Về môi trường, đề tài góp phần làm giảm lượng tiêu thụ năng lượng đồng thời làm giảm phát thải khí CO2 ra môi trường gây hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu.

Sản phẩm của đề tài chủ yếu là các số liệu tiêu thụ năng lượng của các Doanh Nghiệp sản xuất và các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho từng ngành. Các số liệu sẽ là cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng của Thành Phố nhằm giúp các cơ quan chuyên môn nắm bắt được hiện trạng sử dụng năng lượng của một số ngành để có kế hoạc dự báo cũng như đưa ra phương hướng sử dụng năng lượng hiệu quả cho các năm sau.
 
Trong buổi báo cáo ngoài thành phần tham dự gồm đại diện Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu TP. Cần Thơ, đại diện Trung Tâm Tiết Kiệm Năng Lượng TP. Cần Thơ, đại diện Công Ty  Điện Lực TP. Cần Thơ còn có sự tham dự của phía các Doanh Nghiệp tham gia trong đề tài đến tham dự gồm Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Cần Thơ,Công Ty TNHH May Việt Thành và Công Ty Liên Doanh Thép Tây Đô.

Qua buổi trình bày báo cáo của chủ nhiệm đề tài và phần phản biện của Hội Đồng, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đã có những đóng góp để báo cáo hoàn chỉnh hơn. Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến để sắp xếp, chỉnh sửa, bổ sung theo đúng yêu cầu của Hội đồng.

                        Theo ECC Cần Thơ 

Top-runner 2022