Thứ sáu, 31/03/2023 | 00:21 GMT+7

Hơn 500 CBCNV tại Bắc Kạn tham gia "Gia đình tiết kiệm điện năm 2012"

10/11/2012

PC Bắc Kạn đã nhận được hơn 500 đơn đăng ký tham gia "Gia đình tiết kiệm điện năm 2012" của cán bộ công nhân viên trong Công ty.

2310fa797_gd.jpg
PC Bắc Kạn đã nhận được hơn 500 đơn đăng ký tham gia "Gia đình tiết kiệm điện năm 2012" của cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Phong trào nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thói quen của người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình. Mỗi CBCNV tham gia đăng ký, gia đình phải tiết kiệm được ít nhất 10% điện năng tiêu thụ trong gia đình của các tháng 11, 12 năm 2012 so với điện năng tiêu thụ 2 tháng cùng kỳ năm 2011.

Đây là chương trình có ý nghĩa to lớn, khơi dậy được phong trào thi đua trong Công ty và là động lực để người dân trong tỉnh thực hiện sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả.
 
Theo  EVNNews.vn

giờ trái đất 2023