Thứ hai, 26/02/2024 | 05:22 GMT+7

Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trong 2012

01/03/2012

Sau 1 năm Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có hiệu lực, hoạt động tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả cao góp phần đảm đảm an ninh năng lượng quốc gia

“ Sau 1 năm Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có hiệu lực, hoạt động tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả cao góp phần đảm đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bước sang năm 2012, hoạt động tiết kiệm năng lượng sẽ được triển khai đồng bộ với những giải pháp quyết liệt hơn.” -Ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và tiết kiệm  năng lượng, Tổng cục năng lượng, Bộ Công Thương.

Ông cho biết những kết quả nổi bật của hoạt động tiết kiệm năng lượng trong năm 2011?


c7dde8542_a_kim.jpgNăm 2011 được đánh dấu là năm thành công của hoạt động tiết kiệm năng lượng. Công tác tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả đạt kết quả tốt và chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm qua, tăng trưởng nhu cầu điện năng thấp hơn so với các năm trước có một phần là kết quả của công tác tiết kiệm điện. Các ngành sản xuất và nhân dân đã thực hiện tích cực Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng. Hiệu quả sử dụng điện năng vì thế cũng được nâng cao hơn so với các năm trước (năm 2011, tổng sản phẩm nội địa GDP cả nước tăng 5,89% so với năm 2010, điện thương phẩm nội địa chỉ tăng 9,59%, như vậy hệ số đàn hồi Điện/GPD bằng 1,63 giảm đáng kể so với các năm trước: 2008 là 2,02; 2009 là 2,42 và 2010 là 2,0).

Ước tính, năm 2011 cả nước tiết kiệm được 1,31 tỷ kWh tương đương 1,42% so với điện thương phẩm vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tính đền thời điểm này, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã triển khai được hơn 1 năm, ông đánh giá thế nào về tác động của Luật này đến hoạt động tiết kiệm năng lượng trong thời gian qua?


Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 tại kỳ họp thé 7, khóa XII và có hiệu lực từ sau ngày 1/1/2011. Sau hơn 1 năm có hiệu lực thi hành, cùng với các văn bản dưới Luật hướng dẫn thực thi, Luật đã trở thành công cụ pháp lý quan trọng cho tất cả các hoạt động tiết kiệm năng lượng trên cả nước. Nhờ đó, kết quả thực hiện tiết kiệm điện trong năm qua đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đem lại kết quả cao hơn hẳn những năm trước đó.

Trong năm 2012, hoạt động tiết kiệm năng lượng có điểm nổi bật gì, thưa ông?

Bộ Công Thương là cơ quan được chính phủ giao quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,, đặc biệt là vấn đề sử dụng tiết kiệm điện. Trong giai đoạn 2011 – 2015, để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện, các giải pháp tiết kiệm điện rất được quan tâm thực hiện. Mục tiêu của hoạt động tiết kiệm điện trong giai đoạn này là tiết kiệm 5 – 8% năng lượng tiêu thụ.

2b5a114da_luat_1.jpg

Trong năm 2012, hoạt động tiết kiệm năng lượng sẽ tập trung kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các quy định về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm Luật như Nghị định mà Chính Phủ đã ban hành.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng triển khai mạnh mẽ các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt đẩy mạnh các chương trình dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm tiêu thụ điện được sản xuất và tiêu thụ trên thị trường.

Đối với từng đối tượng, nhóm ngành, các hoạt động triển khai  cụ thể như thế nào, thưa ông?

Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả luôn bám sát 6 nhóm nội dung với 11 đề án cụ thể. Trong năm 2012, các hoạt động của Chương trình cũng không nằm ngoài các nội dung đó. Bao gồm Tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, TKNL, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các DN sản xuất công nghiệp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các toà nhà; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải.

Đối với các doanh nghiệp, hoạt động tiết kiệm năng lượng tập trung đẩy mạnh chương trình đào tạo người quản lý năng lượng bởi đây chính là những hạt nhân xây dựng những chương trình, dự án sử dụng hiệu quả năng lượng tại chính doanh nghiệp. Song song với đó vẫn tiếp tục  đào tạo kiểm toán viên năng lượng, là lực lượng tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp và các đối tượng sử dụng năng lượng nói chung.

Trong lĩnh vực xây dựng,  giao thông vận tải cũng có những quy chuẩn nhất định về thực hiện tiết kiệm năng lượng. Chẳng hạn, khi xây mới các tòa nhà phải tuân thủ quy định về vật liệu tiết kiệm năng lượng, tận dụng tài nguyên thiên nhiên như ánh sáng, gió. Hay như rong lĩnh vực giao thông vận tải quy định, tổ chức, cá nhân khi xây dựng chiến lược phát triển giao thông vận tải phải đưa nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là tiêu chí để lựa chọn phương án…

Hoạt động truyền thông trong năm nay có gì mới không?


Công tác truyền thông về hoạt động tiết kiệm năng lượng được đánh giá là rất cần thiết, nhất là đối với một vấn đề còn khá mới ở nước ta. Tuy vậy, vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay các hoạt động của chương trình đã và đang diễn ra sôi nổi, đem lại kết quả như mong đợi. Trong năm nay công tác truyền thông có thêm nhiều nét mới, được tiến hành mạnh mẽ hơn đến từng đối tượng. Tiêu biểu như công tác tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2012 đang được Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thực sự đem lại hiệu ứng tốt. Đặc biệt là tại 2 TP lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Chính vì thế, Chương trình sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này trên quy mô rộng hơn đến một số tình, thành phố như Đà nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ. Mục tiêu hoạt động truyền thông này là tạo được phong trào tiết kiệm điện trong cộng đồng dân cư.

Xin cảm ơn ông và chúc cho hoạt động tiết kiệm năng lượng gặt hái được nhiều thành công.

Trần Liễu