Thứ sáu, 02/06/2023 | 10:02 GMT+7

Điện lực Miền Trung đẩy mạnh tiết kiệm điện

22/09/2011

Đặc biêt chú trọng giảm tổn thất điện năng khu vực lưới điện hạ áp nông thôn mới tiếp nhận từ trên 17% xuống dưới 12% vào cuối năm 2011 và xuống dưới 8% vào cuối năm 2015. Phấn đấu tỉ lệ TTĐN của EVNCPC năm 2011 ≤ 7,30 %

Thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm điện (TKĐ) của Chính Phủ, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung - EVNCPC vừa có văn bản yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên (PC) từ nay đến cuối năm 2011 tiếp tục thực hiện công tác TKĐ.

Các nội dung chỉ đạo bao gồm:

Chủ động phối hợp cùng Sở Công Thương tham mưu trình UBND Tỉnh/thành phố ký phê duyệt và ban hành: Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2012; Công văn chỉ đạo các Đài phát thanh và truyền hình địa phương không thu phí hoặc giảm phí phát tin cho các bài có nội dung tuyên truyền TKĐ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Công văn chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân...đóng trên địa bàn phấn đấu đến hết năm 2012 thay đèn không tiết kiệm bằng các loại đèn tiết kiệm điện (như thay đèn tròn sợi đốt, đèn tuýp T10 thành đèn LED, đèn compact, đèn tuýp gầy T, T8…); Ban hành Quy định tiết kiệm trong sử dụng điện tại trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng ngân sách nhà nước; Công văn chỉ đạo việc công bố công khai hàng tháng trên trang Web của tỉnh/thành phố danh sách các đơn vị sử dụng điện lãng phí.

27e13c5ee_qb_tkd1111.jpg

Điện lực Quảng Bình ra quân tuyên truyền tiết kiệm điện

Báo cáo danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn để UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 73 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt các cơ sở sử dụng công nghệ lạc hậu, hệ thống thiết bị cũ kỹ tiêu tốn nhiều năng lượng.

Chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm tiết kiệm năng lượng thực hiện công tác kiểm toán năng lượng đối với các khách hàng có mức tiêu thụ điện năng lớn, các toà nhà thương mại, chung cư…

Đối với khu vực khách hàng sử dụng điện thuộc khối SXCN-XD các PC chú trọng phối hợp cùng Sở Công Thương thực hiện công tác kiểm tra mức tiêu thụ điện, biểu đồ phụ tải trong SXKD của các cơ sở sản xuất công nghiệp; vận động các ban quản lý khu công nghiệp; các chủ doanh nghiệp TKĐ chiếu sáng trong khuôn viên, trong các tuyến đường nội bộ trong khu công nghiệp; tư vấn cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn sử dụng các sản phẩm chiếu sáng TKĐ ngay từ khi xin cấp điện, bắt đầu xây dựng nhà xưởng.

Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức, đoàn thể xã hội, duy trì cuộc vận động thực hành sử dụng TKĐ và hiệu quả trong mỗi gia đình, cụm dân cư và các doanh nghiệp, nhằm đẩy mạnh phong trào thực hành TKĐ trên địa bàn đơn vị quản lý.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Chỉ thị TKĐ của Thủ tướng Chính phủ, của EVN với mục tiêu tiết kiệm 10% sử dụng điện trong sản xuất và tiết kiệm 10% sử dụng điện trong khối cơ quan công sở. Năm 2011, phấn đấu tiết kiệm ít nhất 01 % tổng lượng điện năng thương phẩm đối với EVNCPC.

Về tuyên truyền: Tiếp tục các hoạt động, các hình thức tuyên truyền vận động các tổ chức xã hội và mọi người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, kể cả trong các tháng mùa mưa. Các PC duy trì tốt các hoạt động phối hợp với Báo, Đài truyền hình TW, Đài PT & TH địa phương thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình sử dụng điện trên địa bàn và đẩy mạnh việc phối hợp với các tổ chức xã hội trong cộng đồng thực hiện các Chương trình TKĐ phù hợp với hoàn cảnh của mỗi địa phương, đơn vị cụ thể như sau:

+ Phối hợp với các cơ quan truyền thông để tăng cường các hoạt động tuyên truyền TKĐ với nhiều hình thức phong phú, kết hợp tổ chức các biện pháp kiểm tra, động viên khen thưởng kịp thời các “Khách hàng gương mẫu tiết kiệm điện” (bằng hiện vật hoặc tiền thưởng và giấy khen) các đơn vị/hộ gia đình thực hiện tốt kiết kiệm điện, đồng thời nêu ra công luận những khách hàng sử dụng điện lãng phí.

+ Làm việc với Đài PT-TH địa phương, đài phát thanh Xã, Phường để phát các thông tin chuyên mục về TKĐ; tiếp tục phát tờ rơi an toàn và TKĐ, tờ rơi quảng bá sản phẩm TKĐ đến tay khách hàng sử dụng điện;
+ Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi Chỉ thị TKĐ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh/thành phố và EVN tại các điểm giao dịch và trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

+ Tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu các công nghệ, sản phẩm tiết kiệm điện trong lĩnh vực sản xuất, chiếu sáng, thiết bị văn phòng, điều hoà nhiệt độ, thiết bị gia đình, các sản phẩm được dán nhãn tiết kiệm năng lượng và các nguồn năng lượng khác thay thế điện năng để phục vụ sản xuất kinh doanh và hộ gia đình trên trang thông tin điện tử của đơn vị và các kênh thông tin khác.

+ Trong quý 4/2011 đơn vị chủ động biên soạn Thư ngỏ và gửi đến các khách hàng sử dụng điện trong địa bàn quản lý trước dịp Tết Dương lịch, nhằm phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước, của địa phương về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Trong thư Giám đốc đơn vị chuyển lời cảm ơn đến các khách hàng sử đụng điện đã chia xẻ những khó khăn của ngành Điện trong công tác cấp điện năm 2011 và thông báo tình hình cấp điện năm 2012.

- Thực hiện chỉ đạo của EVN về việc triển khai việc dán áp phích về tuyên truyền tiết kiệm điện tại các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực/Công ty điện lực và phát tờ rơi tiết kiệm điện đến tay khách hàng sử dụng điện qua các kênh giao tiếp khách hàng của đơn vị theo số lượng được phân bổ. Đơn vị đánh giá, lựa chọn các mẫu tờ rơi, áp phích tuyên truyền phù hợp, căn cứ đối tượng và số lượng khách hàng sử dụng điện, các PC đăng ký số lượng số lượng tờ rơi, áp phích TKĐ trước ngày 15/10/2011 để EVNCPC đặt mua, phục vụ cho công tác tuyên truyền TKĐ năm 2012.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải, phân phối. Đặc biêt chú trọng giảm tổn thất điện năng khu vực lưới điện hạ áp nông thôn mới tiếp nhận từ trên 17% xuống dưới 12% vào cuối năm 2011 và xuống dưới 8% vào cuối năm 2015. Phấn đấu tỉ lệ TTĐN của EVNCPC năm 2011 ≤ 7,30 %

Tiếp tục thực hiện Chương trình quảng bá đèn compact, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2011 thông qua đề án quảng bá, hỗ trợ sử dụng bình đun nước nóng băng năng lượng mặt trời trên địa bàn 4 tỉnh Tây Nguyên. Phối hợp các nhà sản xuất, nhà cung cấp để quảng bá các sản phẩm TKĐ đã được dán nhãn Tiết kiệm năng lượng.

Hàng tháng, duy trì thực hiện chế độ báo cáo với báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài Chính và UBND tỉnh/thành, UBND quận/huyện về tình hình thực hiện TKĐ của các cơ quan, công sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn và đề nghị UBND các cấp có biện pháp xử lý đối với các các đơn vị chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị TKĐ của Thủ tướng Chính phủ. Hàng tháng, các PC gửi báo cáo kết quả thực hiện TKĐ về EVNCPC (Ban Kinh doanh) trước ngày 05 của tháng sau.

Trong thời gian PVN cắt khí Nam Côn Sơn và PM3 để sửa chữa đường ống, ảnh hưởng đến nguồn điện của hệ thống thì việc thực hành TKĐ trong cộng đồng càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

Top-runner 2022