Thứ năm, 25/07/2024 | 07:19 GMT+7

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm "Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023"

14/09/2023

Để tạo thêm điều kiện cho các nhà báo, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước có điều kiện sáng tác và dự Giải, Ban Tổ chức thông báo về việc gia hạn thời gian nhận bài tham dự đến hết ngày 30/9/2023.

Ngày 31/5/2023, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Công văn số 164/CV-HNBVN về việc tham gia Giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là cuộc thi do Văn phòng Ban Chỉ đạo tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội về trách nhiệm, lợi ích của sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
Theo Thể lệ, tác phẩm tham dự Giải được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép từ ngày 16/10/2022 đến hết ngày 31/8/2023 và thời hạn nhận tác phẩm dự Giải đến hết ngày 10/9/2023.
Căn cứ thực tế chính sách phát triển và quản lý năng lượng của cơ quan chức năng trong thời gian gần đây, đề tạo thêm điêu kiện cho các nhà báo, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước có điêu kiện sáng tác và dự Giải, Ban Tổ chức thông báo về việc gia hạn thời gian đăng tải và nhận bài tham dự, cụ thể như sau:
- Thời gian đăng tải tác phẩm: Đến hết ngày 25/9/2023.
- Thời hạn nhận tác phẩm: Đến hết ngày 30/9/2023.
Các tác phẩm tham dự gửi về địa chỉ: Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Số 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0942648898 (Bà Phạm Thị Thuỳ Dung - Chuyên viên Ban nghiệp vụ). Đối với hình thức gửi bản mềm qua thư điện tử: Địa chỉ email [email protected]. Tiêu đề thư ghi rõ: Tác phẩm dự thi "Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023"
Lưu ý: Hồ sơ tác phẩm cần ghi rõ thông tin tác giả: Họ và tên, bút danh (nếu có), điện thoại, email, cơ quan công tác/địa chỉ liên hệ.
Thông tin về Giải thưởng liên tục cập nhật tại:
- Trang TTĐT Văn phòng Ban chỉ đạo TKNL: https://tietkiemnangluong.com.vn/
- Trang TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam: http://www.hoinhabaovietnam.vn
Thông tin Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023:
♦ 04 Giải A: mỗi giải 15 triệu đồng
♦ 08 Giải B: mỗi giải 10 triệu đồng
♦ 12 Giải C: mỗi giải 07 triệu đồng
♦ 10 Giải Khuyến khích: mỗi giải 03  triệu đồng
Giải đặc biệt 20 triệu đồng dành cho tác phẩm báo chí có cách thể hiện hiện đại, sáng tạo (infographic, longform, multimedia, video clip ngắn, podcast…)
Ban tổ chức