Thứ năm, 25/07/2024 | 11:43 GMT+7

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phấn đấu đạt mức tiết kiệm điện tối thiểu 2,2%

22/02/2023

UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn quận năm 2023. Theo đó, quận sẽ phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,5%-1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu; đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ.

Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cơ sở, các hộ sử dụng năng lượng trên địa bàn quận; xây dựng ý thức, thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; thúc đẩy phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt.
Đồng thời, phối hợp và thực hiện lồng ghép với các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kế hoạch tiết kiệm điện nhằm đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,5%-1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu; đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho các khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn.
Nhân viên Điện lực Hai Ba Trưng hỗ trợ khách hàng kiểm tra cầu dao điện (Ảnh: Đoàn Thanh Niên PC Hai Bà Trưng)

Bên cạnh đó, quận phấn đấu 100% khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn được tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích và sự cần thiết phải quản lý nhu cầu điện để khách hàng tự nguyện đăng ký tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Phấn đấu lắp đặt, thay thế công tơ điện tử cho 100% khách hàng sử dụng điện trên địa bàn để từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh.

Ngoài ra, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đặc biệt cho các bộ phận, đơn vị quản lý, triển khai chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện; Tuyên truyền và vận động khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, khách hàng sử dụng điện lớn ký thoả thuận tham gia Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại, nhằm mở rộng và nâng cao khối khách hàng tham gia chương trình, đáp ứng các yêu cầu kế hoạch điều chỉnh DR theo Kế hoạch được giao.

Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, ngoài việc thay thế, trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, quận sẽ lồng ghép các Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng trên địa bàn quận; khuyến khích khách hàng sử dụng công nghệ mới hiệu quả và tiết kiệm điện.

Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND quận Phan Văn Phúc giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, UBND phường trực thuộc quận. Trong đó, giao Phòng Kinh tế quận phối hợp Sở Công Thương và các phòng, ban, ngành, Công ty Điện lực Hai Bà Trưng tham mưu UBND quận chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn; chủ trì hướng dẫn triển khai phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm, kế hoạch hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất...

Phòng Kinh tế phối hợp Phòng GD&ĐT, Phòng VH-TT quận và Công ty Điện lực Hai Bà Trưng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quy định Nhà nước về đảm bảo an toàn lưới điện cao áp, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; tham mưu UBND quận xử lý theo thẩm quyền những trường hợp không thực hiện đúng quy định về quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Xem chi tiết Kế hoạch TẠI ĐÂY

Minh Khuê