Thứ sáu, 30/09/2022 | 17:08 GMT+7

Việt Nam – Hoa Kỳ hợp tác phát triển năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng

08/08/2015

Bộ Công Thương Việt Nam và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa ký kết Ý định thư về Hợp tác phát triển năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.

Bộ Công Thương Việt Nam và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa ký kết Ý định thư về Hợp tác phát triển năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.

Ý định thư nhằm thúc đẩy phát triển ngành năng lượng của Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, tăng cường hiệu quả năng lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ Ý định thư, Bộ Công Thương và USAID sẽ hợp tác thông qua một chương trình hỗ trợ kỹ thuật dự kiến kéo dài 5 năm. Chương trình hỗ trợ tập trung vào các sáng kiến liên quan đến năng lực xây dựng và thực hiện các chính sách năng lượng hiệu quả; các biện pháp nâng cao hiệu quả năng lượng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng của nền kinh tế; thúc đẩy năng lực của chính phủ, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác trong việc triển khai năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Trước đó, USAID đã từng nỗ lực hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam thông qua các chưng trình như: Dự án Năng lượng sạch Việt Nam hợp tác với Bộ Xây dựng; Dự án Tăng cường năng lực và cải cách thể chế cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc.

Thanh Xuân

mi game TKNL